Európsky parlament: Poľská vláda ohrozuje v krajine demokraciu

Európsky parlament prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzval poľskú vládu, aby v rámci trojmesačného obdobia vytýčeného 27. júla Európskou komisiou vyriešila ústavnú krízu v krajine. Riešenie by sa malo podľa poslancov zakladať na kompromise všetkých strán zastúpených v poľskom Sejme a byť plne v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie a EK.

Parlament v uznesení, ktoré plénum podporilo pomerom hlasov 510 (za): 160 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania), pripomenul poľskej vláde, že Európska únia „je založená na hodnotách,‟ ktoré „poľský ľud ratifikoval pri príležitosti referenda v roku 2003.‟ EÚ zároveň podľa poslancov funguje na základe predpokladu vzájomnej dôvery v to, že členské štáty budú konať v súlade s demokraciou, zásadami právneho štátu a základnými právami.

„Z môjho pohľadu je správa k Poľsku nešťastná. Jednak vo viacerých ustanoveniach rieši témy, ktoré spadajú do právomocí členského štátu. Navyše sa nachádzame v období, kedy ak chceme zachovať EÚ, potrebujeme nájsť to čo nás spája a nie rozdeľuje a sústrediť sa na spoločné témy, akými sú vytváranie pracovných miest či bezpečnosť,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Paralyzovanie ústavného súdu krajiny a postoj poľskej vlády, ktorá odmieta zverejniť všetky jeho rozsudky, ohrozujú demokraciu, základné práva a zásady právneho štátu, uvádza sa v uznesení, ktoré poukazuje v tejto súvislosti najmä na práva obsiahnuté v Charte základných práv EÚ.

Viac..  Spotreba cukru je na Slovensku najnižšia za posledné tri roky

Parlament podporil odhodlanie Európskej komisie nájsť riešenie aktuálnej situácie prostredníctvom dialógu s poľskými orgánmi na základe takzvaného rámca na riešenie systémových hrozieb pre právny štát, ktorý bol iniciovaný 13. januára. Poslanci tiež vyzvali poľskú vládu na spoluprácu s Komisiou, ktorá v júni prijala stanovisko k právnemu štátu v krajine a v júli aj odporúčania k právnemu štátu v Poľsku. Uznesenie tiež od Komisie požaduje, aby monitorovala opatrenia prijaté poľskými orgánmi v nadväznosti na ňou vydané odporúčania.

Poslanci okrem ústavnej krízy vyjadrili znepokojenie aj nad „nedávnym a rýchlym vývojom právnych predpisov v iných oblastiach,‟ ktoré sa týkajú:
• nezávislosti a nestrannosti verejnoprávnych médií,
• práva na slobodu prejavu,
• práva na súkromie,
• procesných práv a základného práva na spravodlivý súdny proces,
• nestrannosti verejnej správy a
• základných ľudských práv, vrátane práv žien.

„Na území členských štátov vykonávajú zvrchovanú moc ich vlády. Musia však konať v medziach zásad, ktoré boli spoločne dohodnuté a odsúhlasené. Vyjadrili sme znepokojenie nad niektorými krokmi poľskej vlády, verím však, že čoskoro príde k ich náprave,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Vyzvali sme Komisiu, aby uvoľnila regulácie malým podnikateľom

Združenie SME Europe, ktoré sa v rámci Európskej ľudovej strany zaoberá podporou malého a stredného …