donana
Národný park Doñana v Španielsku. PHOTO: WWF Slovakia

Národný park Doñana v Španielsku môže prísť o štatút Lokality Svetového dedičstva UNESCO

BRUSEL, Belgicko/GLAND, Švajčiarsko – Významnému európskemu Národnému parku Doñana v Španielsku hrozí, že sa ocitne na zozname ohrozených lokalít Svetového dedičstva UNESCO, pokiaľ sa urýchlene nepodarí zastaviť činnosti, ktoré by mohli viesť k jeho zničeniu. Uvádza sa v najnovšej správe WWF.

Doñana čelí problému vysychania, ku ktorému dochádza najmä kvôli nedostatočnej starostlivosti o územie a nadmernému využívaniu podzemnej vody na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Lokalita Svetového dedičstva nachádzajúca sa na juhozápade Španielska je dôležitým miestom, kde zastavujú milióny sťahovavých vtákov na svojej migračnej ceste medzi severnou Európou a Afrikou. Celoročne tu žije rys španielsky, najohrozenejšia mačkovitá šelma na svete.

Štúdia Saving Doñana: From Danger to Prosperity, ktorú pre WWF vypracovali Dalberg Global Development Advisors podrobne rozoberá jednotlivé ohrozenia, sú to najmä odvodňovanie ťažba plynu.

Nepriaznivé vplyvy priemyslu a intenzívneho poľnohospodárstva v krajine spôsobujú, že miestne mokrade prichádzajú až o 80% vodných zdrojov. Podľa štúdie by malo byť zhruba 1000 nelegálnych vrtov podzemnej vody a farmy, ktoré nelegálne hospodária na rozlohe asi 3000 ha okamžite zatvorené.

Napriek tomu, že oblasť Doñana je chránená viacerými medzinárodnými dohovormi vrátane európskej legislatívy a Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, španielska vláda nedokázala zabrániť rozvoju škodlivých priemyselných a poľnohospodárskych aktivít, ktoré mimoriadne vážne ohrozujú výnimočné prírodné bohatstvo územia.

“Doñana je na križovatke. Španielska vláda sa buď bude držať plnenia svojich povinností vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, ktorých snahou je ochrana územia, alebo dopustí pokračovanie drancovania územia s nezvratnými dôsledkami. Situácia je už kritická a  hrozí, že UNESCO zaradí lokalitu Doñana do zoznamu ohrozených lokalít“ uviedol Juan Carlos del Olmo, riaditeľ WWF Španielsko. Ochrana oblasti nie je len lokálnou záležitosťou Španielska. Doñana sa zaraďuje k najvýznamnejším svetovým mokradiam, kde zastavujú milióny sťahovavých vtákov na svojej ceste medzi severnou Európou a Afrikou.

WWF vyzýva na zastavenie negatívnych činností a požaduje od španielskej vlády, aby zaistila, že vodné zdroje budú spravované tak, aby zamedzili ďalšiemu poškodzovanie územia a mohlo sa rozvíjať tak, aby to bolo prínosné pre prírodu aj ľudí v regióne. 

Národný park Doñana je známy ako jedno z najvýznamnejších území v Európe z pohľadu ochrany prírody. Žije tu viac ako 4000 druhov vrátane množstva ohrozených vtákov a rysa španielskeho, ktorý je celosvetovo najohrozenejšou mačkovitou šelmou.

Doñana je chránená na základe národnej legislatívy a zároveň mnohých medzinárodných dohovorov: je národným parkom, Ramsarskou lokalitou, lokalitou Natura 2000, Biosférickou rezerváciou a Lokalitou Svetového dedičstva. WWF pracuje na jej ochrane už viac ako 50 rokov. Od roku 1963 vlastní viac ako 6700 hektárov územia Coto Doñana, ktorú tým chráni pred poškodením.

Doñana však nie je jediný prípad, kde hrozí poškodzovanie lokalít UNESCO. Minimálne 11 ďalších lokalít v Európe* (zoznam a podrobnejší popis je uvedený nižšie v angl. jazyku) je vystavených veľkému tlaku zo strany poľnohospodárstva, ťažby, dopravnej infraštruktúry a turizmu.

Medzi tieto lokality bola zaradená aj lokalita Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (Nemecko, Slovensko, Ukrajina). Všetkých 12 lokalít je zároveň chránených na základe európskej legislatívy (smernica o vtákoch, smernica o biotopoch) a sú súčasťou sústavy Natura 2000. Súčasný tlak na územia je signálom, ktorý poukazuje na nedostatočnú implementáciu európskych smerníc. WWF vedie kampaň, ktorá sa snaží dosiahnuť, aby bola zachovaná súčasná európska legislatíva a zároveň kladený dôraz na jej správnu a dôkladnú implementáciu

Ďalšie lokality UNESCO v Európe ktoré čelia tlakom*

 • Laurisilva of Madeira (Portugal):  an outstanding relict of a previously widespread laurel forest type. It is the largest surviving area of laurel forest and is believed to be 90% primary forest. It includes 4 Natura 2000 habitats with two of them classified as priority. Main threat: transport infrastructures.
 • The Danube Delta (Romania): the largest and best preserved of Europe’s deltas. The Danube Delta hosts over 300 species of birds as well as 45 freshwater fish species in its numerous lakes and marshes. It is the largest Natura 2000 site in Romania. Main threat: oil/gas concessions and transport infrastructures.
 • Plitvice Lakes National Park (Croatia): the oldest national parks in Southeast Europe and the largest national park in Croatia. Main Threat: unsustainable water use and tourism
 • Wadden Sea (Denmark, Germany, the Netherlands): internationally known as a resting place for millions of migratory birds, with more than 10 million of them passing through it twice a year. Main threat: oil/gas concessions and transport infrastructures.
 • Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany (Germany, Slovakia, Ukraine): represent examples of on-going post-glacial biological and ecological evolution of terrestrial ecosystems. Main threat: oil/gas concessions.
 • Laponian Area (Sweden): occupied continuously by the Saami people since prehistoric times, it is one of the last and unquestionably largest and best preserved examples of an area of transhumance, involving summer grazing by large reindeer herds. Main threat: mines and mining concessions
 • Pirin National Park (Bulgaria): the site comprises diverse limestone mountain landscapes with glacial lakes, waterfalls, caves and predominantly coniferous forests. It is part of Natura 2000 network for its unique natural resources such as 120 year old pine forests. Main threat: logging and unsustainable infrastructure, like a ski resort.
 • Srebarna Nature Reserve (Bulgaria): a freshwater lake adjacent to the Danube and extending over 600 ha. It is the breeding ground of almost 100 species of birds, many of which are rare or endangered. Among the most interesting bird species are the Dalmatian pelican, great egret, night heron, purple heron, glossy ibis and white spoonbill. The reserve is also included in two Natura 2000 sites. Main Threat: dams and unsustainable water use
 • Aeolian Islands (Italy): an outstanding record of volcanic island-building and destruction, and ongoing volcanic phenomena. Main threat: oil/gas concessions.
 • Po River Delta (Italy): the wide plains along the branches of the Po down to the Delta, dotted with the residences of the Ferrara Dukes and the reclaimed swamps nearby, are part of a unique cultural and natural landscape. Main threat: oil/gas concessions.
 • Venice Lagoon (Italy): The UNESCO World Heritage property comprises the city of Venice and its lagoon situated in the Veneto Region of Northeast Italy. In this lagoon covering 50,000 km², nature and history have been closely linked since the 5th century. Main threat: oil/gas concessions.

WWF je jednou z najväčších celosvetovo rešpektovaných nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a aktívne zastúpenie vo viac ako 100 krajinách. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme a podieľať sa na vytváraní prostredia, kde ľudia žijú v harmónii s prírodou. Aktivity realizované vo viac ako 150 krajinách na 6 kontinentoch sú zamerané na ochranu biologickej rozmanitosti Zeme, ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovania znečistenia a nehospodárnej spotreby.

Viac..  Komisia pomôže Slovensku pri príprave spravodlivej transformácie regiónu Horná Nitra

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

matovic

Nad zrušením núdzového stavu stále visí otáznik. Kedy sa situácia zmení?

BRATISLAVA / Hoci minister zdravotníctva už naznačoval zrušenie núdzového stavu na Slovensku, realita je iná. …