EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Národný park Doñana v Španielsku môže prísť o štatút Lokality Svetového dedičstva UNESCO
donana
Národný park Doñana v Španielsku. PHOTO: WWF Slovakia

Národný park Doñana v Španielsku môže prísť o štatút Lokality Svetového dedičstva UNESCO

BRUSEL, Belgicko/GLAND, Švajčiarsko – Významnému európskemu Národnému parku Doñana v Španielsku hrozí, že sa ocitne na zozname ohrozených lokalít Svetového dedičstva UNESCO, pokiaľ sa urýchlene nepodarí zastaviť činnosti, ktoré by mohli viesť k jeho zničeniu. Uvádza sa v najnovšej správe WWF.

Doñana čelí problému vysychania, ku ktorému dochádza najmä kvôli nedostatočnej starostlivosti o územie a nadmernému využívaniu podzemnej vody na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Lokalita Svetového dedičstva nachádzajúca sa na juhozápade Španielska je dôležitým miestom, kde zastavujú milióny sťahovavých vtákov na svojej migračnej ceste medzi severnou Európou a Afrikou. Celoročne tu žije rys španielsky, najohrozenejšia mačkovitá šelma na svete.

Štúdia Saving Doñana: From Danger to Prosperity, ktorú pre WWF vypracovali Dalberg Global Development Advisors podrobne rozoberá jednotlivé ohrozenia, sú to najmä odvodňovanie ťažba plynu.

Nepriaznivé vplyvy priemyslu a intenzívneho poľnohospodárstva v krajine spôsobujú, že miestne mokrade prichádzajú až o 80% vodných zdrojov. Podľa štúdie by malo byť zhruba 1000 nelegálnych vrtov podzemnej vody a farmy, ktoré nelegálne hospodária na rozlohe asi 3000 ha okamžite zatvorené.

Napriek tomu, že oblasť Doñana je chránená viacerými medzinárodnými dohovormi vrátane európskej legislatívy a Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, španielska vláda nedokázala zabrániť rozvoju škodlivých priemyselných a poľnohospodárskych aktivít, ktoré mimoriadne vážne ohrozujú výnimočné prírodné bohatstvo územia.

“Doñana je na križovatke. Španielska vláda sa buď bude držať plnenia svojich povinností vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, ktorých snahou je ochrana územia, alebo dopustí pokračovanie drancovania územia s nezvratnými dôsledkami. Situácia je už kritická a  hrozí, že UNESCO zaradí lokalitu Doñana do zoznamu ohrozených lokalít“ uviedol Juan Carlos del Olmo, riaditeľ WWF Španielsko. Ochrana oblasti nie je len lokálnou záležitosťou Španielska. Doñana sa zaraďuje k najvýznamnejším svetovým mokradiam, kde zastavujú milióny sťahovavých vtákov na svojej ceste medzi severnou Európou a Afrikou.

WWF vyzýva na zastavenie negatívnych činností a požaduje od španielskej vlády, aby zaistila, že vodné zdroje budú spravované tak, aby zamedzili ďalšiemu poškodzovanie územia a mohlo sa rozvíjať tak, aby to bolo prínosné pre prírodu aj ľudí v regióne. 

Národný park Doñana je známy ako jedno z najvýznamnejších území v Európe z pohľadu ochrany prírody. Žije tu viac ako 4000 druhov vrátane množstva ohrozených vtákov a rysa španielskeho, ktorý je celosvetovo najohrozenejšou mačkovitou šelmou.

Doñana je chránená na základe národnej legislatívy a zároveň mnohých medzinárodných dohovorov: je národným parkom, Ramsarskou lokalitou, lokalitou Natura 2000, Biosférickou rezerváciou a Lokalitou Svetového dedičstva. WWF pracuje na jej ochrane už viac ako 50 rokov. Od roku 1963 vlastní viac ako 6700 hektárov územia Coto Doñana, ktorú tým chráni pred poškodením.

Doñana však nie je jediný prípad, kde hrozí poškodzovanie lokalít UNESCO. Minimálne 11 ďalších lokalít v Európe* (zoznam a podrobnejší popis je uvedený nižšie v angl. jazyku) je vystavených veľkému tlaku zo strany poľnohospodárstva, ťažby, dopravnej infraštruktúry a turizmu.

Medzi tieto lokality bola zaradená aj lokalita Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (Nemecko, Slovensko, Ukrajina). Všetkých 12 lokalít je zároveň chránených na základe európskej legislatívy (smernica o vtákoch, smernica o biotopoch) a sú súčasťou sústavy Natura 2000. Súčasný tlak na územia je signálom, ktorý poukazuje na nedostatočnú implementáciu európskych smerníc. WWF vedie kampaň, ktorá sa snaží dosiahnuť, aby bola zachovaná súčasná európska legislatíva a zároveň kladený dôraz na jej správnu a dôkladnú implementáciu

Ďalšie lokality UNESCO v Európe ktoré čelia tlakom*

O red

Odporúčame pozrieť

dane

Európsky parlament chce zriadiť stály výbor pre daňové úniky a pranie špinavých peňazí

Podľa poslancov Európskeho parlamentu, ktorí vyšetrovali nedávne daňové škandály, nepodnikajú niektoré členské štáty EÚ dostatočné …