EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DEŠTATISTIKY EUROPOSLANCOVPONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Kontinuitu pražského procesu treba zabezpečiť aj na ďalšie obdobie, zhodli sa experti na migračnú politiku
unnamed

eunoviny_og

Kontinuitu pražského procesu treba zabezpečiť aj na ďalšie obdobie, zhodli sa experti na migračnú politiku

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ poskytlo v Bratislave zúčastneným krajinám jedinečný priestor na diskusiu o prioritách a možných oblastiach budúcej spolupráce a hľadanie spoločných postupov, ako sa vyrovnať so súčasnými výzvami migrácie.

Vyvrcholením ministerskej konferencie bolo prijatie politickej deklarácie, v rámci ktorej politickí predstavitelia zúčastnených krajín vyjadrili svoje odhodlanie pokračovať vo vzájomnej spolupráci a stanoviť si jej jasné smerovanie. Zároveň potvrdili úspech implementovaných aktivít a záujem o predĺženie platnosti Akčného plánu pražského procesu na obdobie ďalších piatich rokov. Zasadnutia sa zúčastnil aj minister vnútra Malty p. Carmelo Abela, keďže štafetu v pokračovaní pražského procesu prevezme od januára 2017 práve Malta.

„Slovenská republika ako predsednícka krajina v Rade EÚ rovnako ako predseda Komisie Jean-Claude Juncker považujú za najpodstatnejšie vedieť kto, kedy a z akého dôvodu prekračuje európske hranice. Zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a vysielanie policajných expertov považujem za dobrý krok k hľadaniu spoločných riešení a rozvoja spolupráce medzi nami,“ uviedol podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Priority Akčného plánu pražského procesu v rokoch 2012 až 2016:

  1. predchádzanie a boj proti ilegálnej migrácii;
  2. integrácia legálne prebývajúcich migrantov;
  3. readmisia, dobrovoľné návraty a udržateľná reintegrácia;
  4. migrácia, mobilita a rozvoj;
  5. legálna migrácia s osobitným dôrazom na pracovnú migráciu;
  6. azyl a medzinárodná ochrana.

Potreba pokračovania pražského procesu aj do budúcna

Experti na migračnú politiku sa zhodli na tom, že je potrebné posilniť spoluprácu a zabezpečiť kontinuitu pražského procesu aj na ďalšie obdobie prostredníctvom predĺženia platnosti akčného plánu. Napriek tomu, že niektoré regióny predstavujúce pražský proces nie sú v súčasnosti vnímané ako nad mieru problematické ohľadom migrácie, situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Je preto dôležité zabezpečiť udržateľnosť procesu a dosiahnutých výsledkov a zároveň sa zhodnúť v otázkach budúcich priorít. Koncom tohto roka by sa mali stretnúť experti na migračnú politiku s cieľom vypracovať pracovný plán konkrétnych opatrení pre príslušné priority na obdobie rokov 2017-2021.

Prijatie spoločnej deklarácie a potvrdenie pokračujúcej spolupráce do budúcnosti

Vyvrcholením stretnutia bolo potvrdenie spoločného odhodlania pokračovať v spolupráci medzi štátmi pražského procesu prijatím spoločnej deklarácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Európska komisia prijala svoj Pracovný program na rok 2017

Pracovný program Komisie na nasledujúci rok sa priamo zameriava na realizáciu desiatich priorít vytýčených v …