Program európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky COST má novú stratégiu

Nová stratégia programu COST (európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) bola hlavnou témou ministerskej konferencie COST, ktorá sa konala za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, prezidentky programu COST Ángeles Rodríguez-Peña, generálneho riaditeľa GR pre výskum a inovácie Európskej komisie Roberta-Jana Smitsa a delegácií z 36 členských štátov medzivládnej organizácie COST a jedného asociovaného člena.

Delegáti diskutovali najmä o opatreniach na podporu mladých výskumníkov, o tom, ako zvýšiť atraktívnosť vedeckej kariéry, mobilitu výskumníkov a podporu investícií do rozvoja ľudského potenciálu. „COST je veľmi dôležitým nástrojom aj pre slovenských mladých výskumníkov, pretože im ponúka priestor na medzinárodnú spoluprácu, ktorá patrí medzi priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ,“ uviedol minister Peter Plavčan.

Ministri a štátni tajomníci členských krajín organizácie COST diskutovali aj o rodovej rovnováhe a začleňovaní krajín s nízkou výkonnosťou v oblasti vedy do programu. Podporujú aj osobitné akcie a prepájanie programu COST s inými iniciatívami a programami EÚ a sú za posilnenie účasti malých a stredných podnikov.

Ministerská konferencia COST v Bratislave deklarovala záväzok členských štátov napĺňať poslanie a ciele programu, medzi ktoré patrí excelentnosť a inkluzívnosť, medzinárodná spolupráca a spolupráca s priemyselnou sférou.

Viac..  Ivan Štefanec: Pri ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním je najlepšou možnosťou prevencia

Delegáti prijali Deklaráciu ministerskej konferencie COST 2016. Potvrdili tak politickú podporu členských štátov organizácie COST aj po skončení programu Horizont 2020 a zdôraznili význam programu COST ako súčasti Európskeho výskumného priestoru. Zároveň očakávajú, že príprava budúceho rámcového programu bude spojená s diskusiou o možnostiach posilnenia postavenia programu COST.

COST je medzivládnou organizáciou presahujúcou európsky kontinent, ktorá počas svojej existencie umožnila spoluprácu pre takmer pol milióna vedcov. V tomto roku sa v programe COST realizuje viac ako 300 rôznych projektov a na ich riešení sa spolupodieľa približne 45 000 výskumníkov z Európy aj mimo nej, pričom tretinu tvoria mladí vedci. V súčasnosti dostáva COST významnú časť rozpočtu od Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nevedalova

Katarína Roth Neveďalová: Svoje prvé vystúpenie v pléne som venovala Slovensku. VIDEO

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices