EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Množstvo falšovaného tovaru zabaveného orgánmi EÚ narástlo v roku 2015 o 15 %

Množstvo falšovaného tovaru zabaveného orgánmi EÚ narástlo v roku 2015 o 15 %

Podľa nových údajov, ktoré zverejnila Európska komisia, colné orgány v celej EÚ zabavili v roku 2015 približne o päť miliónov falšovaných výrobkov viac ako v predchádzajúcom roku.

To znamená, že množstvo zadržaného tovaru vzrástlo v porovnaní s rokom 2014 o 15 %. Na vonkajších hraniciach EÚ bolo zadržaných viac ako 40 miliónov výrobkov, v prípade ktorých existovalo podozrenie na porušovanie práva duševného vlastníctva, v hodnote takmer 650 miliónov EUR.

V správe založenej na údajoch o presadzovaní práv duševného vlastníctva v EÚ sa uvádzajú aj údaje o kategóriách zadržaného tovaru, krajinách jeho pôvodu, dotknutých právach duševného vlastníctva a spôsoboch prepravy takéhoto tovaru.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: Mal som možnosť byť svedkom skvelej práce, ktorú colné orgány v celej EÚ odvádzajú v súvislosti s falšovaným a niekedy nebezpečným tovarom. Trestná činnosť, v dôsledku ktorej je náš vnútorný trh zaplavený falošnými a nelegálnymi výrobkami, však ani zďaleka nepoľavuje. Komisia bude naďalej spolupracovať s colnými orgánmi, medzinárodnými partnermi a priemyslom, aby zabezpečila čo najvyššiu úroveň ochrany práv duševného vlastníctva v EÚ.

Najčastejšie zadržiavanou kategóriou výrobkov naďalej zostávajú cigarety (27 %), kým výrobky každodennej spotreby, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ako sú potraviny a nápoje, toaletné potreby, lieky, hračky, domáce elektrické spotrebiče spolu tvoria 25,8 % celkového množstva zaistených výrobkov. Hlavnou krajinou pôvodu falšovaného tovaru bola opäť Čína (41 %), za ktorou nasledujú Čierna Hora, Hongkong, Malajzia a Benin.

Z Beninu pochádzalo veľké množstvo falšovaných potravín, kým Mexiko bolo hlavným zdrojom falšovaných alkoholických nápojov a Maroko ostatných nápojov. Z Malajzie pochádzalo najviac falšovaných toaletných potrieb, z Turecka najviac falšovaného oblečenia a z Honkongu najviac falšovaných mobilných telefónov a ich príslušenstva, pamäťových kariet, počítačového vybavenia, CD a DVD nosičov a zapaľovačov. Z Čiernej Hory k nám prichádzalo najviac falšovaných cigariet a z Indie najviac falšovaných liekov. Vo viac ako 91 % prípadov bol zadržaný tovar zničený alebo sa v spolupráci s držiteľom práva falšovanej obchodnej značky začalo súdne konanie na ochranu práva duševného vlastníctva.

Viac..  Eurobarometer: 57% Európanov vníma členstvo v EÚ pozitívne

Správa Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva sa vydáva každý rok od roku 2000 a vychádza z údajov, ktoré Komisii zasielajú colné správy členských štátov. Tieto údaje takisto poskytujú cenné informácie pre analýzu porušovania práv duševného vlastníctva uskutočňovanú OECD.

Colná únia

Colná únia je v celosvetovom meradle ojedinelá. Je základným kameňom Európskej únie a základným predpokladom dobrého fungovania jednotného trhu. Po colnom konaní v jednom členskom štáte sa môže tovar voľne pohybovať v rámci Únie vďaka tomu, že všetky členské štáty uplatňujú na vonkajších hraniciach rovnaké pravidlá týkajúce sa príjmov a ochrany.

Colné správy všetkých 28 členských štátov EÚ musia konať ako jeden subjekt a zároveň uľahčovať obchod a chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých občanov EÚ. Tieto úlohy nie sú jednoduché. EÚ je jedným z najväčších obchodných blokov na svete. V roku 2015 pripadalo na EÚ takmer 15 % celosvetového obchodu s tovarom v hodnote 3,5 bilióna EUR. Zvládanie medzinárodného obchodu v takomto objeme si vyžaduje rýchle a efektívne vybavenie miliónov colných vyhlásení ročne.

Nové colné predpisy

V júni 2013 bolo prijaté  nové nariadenie týkajúce sa presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Toto nariadenie, ktorým sa posilňujú predpisy na ochranu duševného vlastníctva, sa od 1. januára 2015 uplatňuje v celej EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

margrethe vestager

Európska komisia začala vyšetrovanie verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 …