Množstvo falšovaného tovaru zabaveného orgánmi EÚ narástlo v roku 2015 o 15 %

Podľa nových údajov, ktoré zverejnila Európska komisia, colné orgány v celej EÚ zabavili v roku 2015 približne o päť miliónov falšovaných výrobkov viac ako v predchádzajúcom roku.

To znamená, že množstvo zadržaného tovaru vzrástlo v porovnaní s rokom 2014 o 15 %. Na vonkajších hraniciach EÚ bolo zadržaných viac ako 40 miliónov výrobkov, v prípade ktorých existovalo podozrenie na porušovanie práva duševného vlastníctva, v hodnote takmer 650 miliónov EUR.

V správe založenej na údajoch o presadzovaní práv duševného vlastníctva v EÚ sa uvádzajú aj údaje o kategóriách zadržaného tovaru, krajinách jeho pôvodu, dotknutých právach duševného vlastníctva a spôsoboch prepravy takéhoto tovaru.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: Mal som možnosť byť svedkom skvelej práce, ktorú colné orgány v celej EÚ odvádzajú v súvislosti s falšovaným a niekedy nebezpečným tovarom. Trestná činnosť, v dôsledku ktorej je náš vnútorný trh zaplavený falošnými a nelegálnymi výrobkami, však ani zďaleka nepoľavuje. Komisia bude naďalej spolupracovať s colnými orgánmi, medzinárodnými partnermi a priemyslom, aby zabezpečila čo najvyššiu úroveň ochrany práv duševného vlastníctva v EÚ.

Najčastejšie zadržiavanou kategóriou výrobkov naďalej zostávajú cigarety (27 %), kým výrobky každodennej spotreby, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ako sú potraviny a nápoje, toaletné potreby, lieky, hračky, domáce elektrické spotrebiče spolu tvoria 25,8 % celkového množstva zaistených výrobkov. Hlavnou krajinou pôvodu falšovaného tovaru bola opäť Čína (41 %), za ktorou nasledujú Čierna Hora, Hongkong, Malajzia a Benin.

Z Beninu pochádzalo veľké množstvo falšovaných potravín, kým Mexiko bolo hlavným zdrojom falšovaných alkoholických nápojov a Maroko ostatných nápojov. Z Malajzie pochádzalo najviac falšovaných toaletných potrieb, z Turecka najviac falšovaného oblečenia a z Honkongu najviac falšovaných mobilných telefónov a ich príslušenstva, pamäťových kariet, počítačového vybavenia, CD a DVD nosičov a zapaľovačov. Z Čiernej Hory k nám prichádzalo najviac falšovaných cigariet a z Indie najviac falšovaných liekov. Vo viac ako 91 % prípadov bol zadržaný tovar zničený alebo sa v spolupráci s držiteľom práva falšovanej obchodnej značky začalo súdne konanie na ochranu práva duševného vlastníctva.

Viac..  Dopyt po elektrine sa vrátil na úroveň pred pandémiou, ale emisie klesli

Správa Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva sa vydáva každý rok od roku 2000 a vychádza z údajov, ktoré Komisii zasielajú colné správy členských štátov. Tieto údaje takisto poskytujú cenné informácie pre analýzu porušovania práv duševného vlastníctva uskutočňovanú OECD.

Colná únia

Colná únia je v celosvetovom meradle ojedinelá. Je základným kameňom Európskej únie a základným predpokladom dobrého fungovania jednotného trhu. Po colnom konaní v jednom členskom štáte sa môže tovar voľne pohybovať v rámci Únie vďaka tomu, že všetky členské štáty uplatňujú na vonkajších hraniciach rovnaké pravidlá týkajúce sa príjmov a ochrany.

Colné správy všetkých 28 členských štátov EÚ musia konať ako jeden subjekt a zároveň uľahčovať obchod a chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých občanov EÚ. Tieto úlohy nie sú jednoduché. EÚ je jedným z najväčších obchodných blokov na svete. V roku 2015 pripadalo na EÚ takmer 15 % celosvetového obchodu s tovarom v hodnote 3,5 bilióna EUR. Zvládanie medzinárodného obchodu v takomto objeme si vyžaduje rýchle a efektívne vybavenie miliónov colných vyhlásení ročne.

Nové colné predpisy

V júni 2013 bolo prijaté  nové nariadenie týkajúce sa presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Toto nariadenie, ktorým sa posilňujú predpisy na ochranu duševného vlastníctva, sa od 1. januára 2015 uplatňuje v celej EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …