EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ŠKOLSTVO / Aké jazyky sa učia Európania?
jazykovy-kurz
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Aké jazyky sa učia Európania?

V roku 2014 sa viac ako 18 miliónov žiakov prvého stupňa základných škôl Európskej únie (alebo 84 % všetkých žiakov na tejto úrovni) učilo aspoň jeden cudzí jazyk, a to vrátane takmer milióna žiakov (približne 5 %), ktorí sa učili dva cudzie jazyky alebo viac. Na úrovni prvého stupňa základných škôl je zďaleka najpopulárnejšia angličtina, ktorej sa venuje viac ako 17 mil. žiakov.

Prevahu angličtiny potvrdzuje aj druhý stupeň základných škôl alebo nižší stupeň stredných škôl (žiaci vo veku približne 11 až 15 rokov v závislosti od národného školského systému), na ktorom sa ju ako cudzí jazyk učilo v roku 2014 viac ako 17 mil. žiakov (97 % všetkých žiakov na tejto úrovni). Francúzština sa  umiestnila na druhom mieste (s 5 miliónmi žiakov, čiže 34 % populácie), po nej nasleduje nemčina (3 milióny žiakov alebo 23 %), španielčina (2 milióny žiakov alebo 13 %), ruština (pol milióna žiakov alebo 3 %) a taliančina (200 tisíc žiakov alebo 1 %).

Štatistický úrad Európskej únie Eurostat uverejňuje údaje o vyučovaní jazykov na školách pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. EÚ má v súčasnosti uznáva 24 úradných jazykov. Okrem toho existujú aj regionálne jazyky, menšinové jazyky a jazyky, ktorými hovoria prisťahovalci. Celkovú situáciu dokresľuje fakt, že niektoré členské štáty EÚ majú viac než jeden úradný jazyk.

zaznam-na-celu-obrazovku-23-9-2016-205906-bmp

V Portugalsku, Belgicku a Slovinsku sa cudzí jazyk učí menej ako polovica žiakov prvého stupňa základných škôl.

Na Cypre, v Luxembursku a na Malte navštevovali v roku 2014 jazykové vyučovanie všetky deti prvého stupňa základných škôl (100 %), o niečo menej ich bolo v Chorvátsku, TalianskuRakúsku (99,9 %), Španielsku (99,5 %), ale aj vo Francúzsku (99,0 %) a v Poľsku (97,7 %). Na úrovni tento podiel predstavoval 83,7 %. V niektorých členských štátoch sa deti učili dva alebo viac cudzích jazykov, najmä v Luxembursku (83,5 %), oveľa menej ich bolo v Estónsku (32,6 %) a Grécku (28,7 %). Naopak, v Portugalsku (36,2 %), Belgicku (37,0 %) a Slovinsku (48,4 %) sa v roku 2014 učilo cudzí jazyk menej ako polovica žiakov prvého stupňa základných škôl.

Viac..  EÚ začala novú civilnú misiu SBOP v Iraku

Angličtina je najbežnejšie študovaný cudzí jazyk na úrovni prvého stupňa základných škôl vo všetkých členských štátoch s výnimkou viacjazyčných krajín Belgicka a Luxemburska. Druhý najčastejšie študovaný cudzí jazyk vytvára  na mape pestrejší obraz. Nemčina je najviac študovaným cudzím jazykom v Luxembursku a zároveň druhým hlavným cudzím jazykom žiakov prvého stupňa základných škôl v ôsmich členských štátoch. Najvyšší podiel študentov bol zaznamenaný v Maďarsku (20,1 %) a Chorvátsku (20,0 %). Na úrovni celej a v siedmich členských štátoch je na druhom mieste francúzština, pričom najväčší podiel bol zaznamenaný v Luxembursku (83,5 %), Grécku (16,1 %) a Rumunsku (13,2 %).

Francúzština je druhom stupni základných škôl na druhom mieste

Angličtinu, ktorá je v niektorých krajinách povinná, sa v roku 2014 učila drvivá väčšina žiakov druhého stupňa základných škôl takmer vo všetkých členských štátoch EÚ. Iba v Belgicku (46,3 %), Luxembursku (54,0 %), Maďarsku (69,3 %) a Bulharsku (87,2 %) podiel žiakov, ktorí sa učia angličtinu, nedosahoval 90 %.

Francúzština bola na tejto úrovni vzdelávania druhým najobľúbenejším cudzím jazykom. Najvyšší podiel žiakov sa francúzštinu učí ako cudzí jazyk v Luxembursku (100,0 %), na Cypre (88,1 %) a v Rumunsku (84,6 %). Veľká časť stredoškolákov sa ju učí aj v Taliansku (67,7 %), Portugalsko (64,7 %), Írsku (60,0 %) a Holandsku (57,2 %).

Nemčina je medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl tretí najpopulárnejší cudzí jazyk v EÚ. Vyučuje sa najmä v Luxembursku (100,0 %), Dánsku (73,6 %), Poľsku (69,0 %), na Slovensku (55,2 %) a v Holandsku (51,1 %).

Španielčina je obľúbená vo Švédsku (43,9 % žiakov druhého stupňa základných škôl), vo Francúzsku (37,8 %), v Taliansku (22,0 %), Portugalsku (20,8 %) a Írsku (15,4 %), zatiaľ čo taliančinu sa učia najmä na Malte (59,8 %) a v Chorvátsku (11,6 %).

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä budúcnosť Európy a bezpečnosť

Poslanci Európskeho parlamentu sa na najbližšom plenárnom zasadnutí budú zaoberať budúcnosťou Európy, vraždou maltskej novinárky …