Zrušenie roamingových poplatkov sa blíži. Operátori budú môcť kontrolovať prípadné zneužívanie

Na jún 2017 je naplánované zrušenie roamingových poplatkov. Členovia kolégia však už v súčasnosti rokujú o revidovanom znení pravidiel, ktoré by zabránili prípadnému zneužívaniu. Tieto pravidlá majú operátorom poskytnúť kontrolné mechanizmy.

Nový návrh, ktorý má zabrániť zneužívaniu roamingových cien by mal umožniť operátorom preveriť typické využívanie roamingu za domáce ceny. Medzi kritériá, ktoré si budú operátori všímať patrí napríklad výrazné zvýšenie využívania mobilných služieb za domáce ceny v porovnaní s ich využívaním doma či predplatené služby na viacerých SIM kartách a ich postupné využívanie rovnakým užívateľom.

Za zneužívanie sa bude považovať aj hromadný nákup SIM kariet a ich predaj na používanie v zahraničí. Takéto zistenie je navyše operátor povinný oznámiť aj príslušným orgánom. V prípade výnimočných udalostí na domácom trhu môže operátor so súhlasom príslušného orgánu zrušiť roaming za domáce ceny. V tom čase bude uplatňovať ceny v maximálnej výške 0,04 eura/min. hovoru, pričom ale bude musieť dokázať, že politika roamingu ohrozila model poplatkov za domáce ceny.

Viac..  Koronavírus zmenil nákupné správanie Slovákov

Roamingová politika má byť založená na zásade miesta pobytu alebo na dlhšej prítomnosti užívateľa v danej členskej krajine. V praxi to bude vyzerať tak, že užívatelia budú môcť využívať SIM kartu daného členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo prechodný pobyt v ktoromkoľvek štáte EÚ za rovnakých podmienok ako doma.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

roaming

Zrušenie roamingových poplatkov prinieslo prospech cestujúcim v celej EÚ

Európska komisia uverejnila prvé úplné preskúmanie roamingového trhu, z ktorého vyplýva, že zrušenie roamingových poplatkov v …