ministri-zdravotnictva
Ministri zdravotníctva EÚ. PHOTO: SK PRESS.

Ministri zdravotníctva EÚ rokujú o skvalitňovaní a zmene zloženia potravín

V dňoch 3. a 4. októbra 2016 sa v Bratislave uskutoční neformálne stretnutie ministrov 28 členských štátov Európskej únie zodpovedných za zdravotníctvo s označením EPSCO. Zasadnutia sa zúčastní aj európsky komisár pre oblasť zdravia a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis.

Cieľom tohto podujatia je diskusia o krokoch EÚ v oblasti skvalitňovania potravín, ako aj výmena a vyhodnotenie osvedčených postupov členských štátov a posilnenie osvedčených postupov v rámci zmeny zloženia potravín. Práve posilnenie cieľov v oblasti zmeny zloženia potravín v členských štátoch a iných európskych krajinách v záujme obmedzenia faktorov zdravotných rizík si vyžaduje silnú vzájomnú podporu a spoluprácu medzi všetkými európskymi krajinami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane príslušného odvetvia a spotrebiteľov. Nadváha a obezita narastajú v Európe do epidemických rozmerov a zaraďujú sa medzi desať najväčších problémov v oblasti verejného zdravia. Výskyt nadváhy a obezity v európskych krajinách sa pohybuje v rozmedzí od 30 % do 80 % medzi dospelými, pričom výskyt obezity u detí prudko stúpa. Ak chceme znížiť záťaž spojenú s chronickými ochoreniami a stavmi, propagácia zdravého stravovania a pravidelnej fyzickej aktivity musí byť najvyššou prioritou aj v nadchádzajúcich rokoch.

Ministri sa počas rokovania zamerajú aj na problémy súvisiace s nedostatkom liekov na humánne použitie v Európskej únii a možnosti riešenia. Takisto sa budú venovať otázke antibakteriálnej rezistencie. Rokovať budú aj o problematike tuberkulózy v Európe, a to z hľadiska liečby, rezistencie voči viacerým liekom a očkovania. V roku 2014, a vôbec po prvýkrát v histórii, zomrelo na tuberkulózu viac ľudí (1,5 milióna) než na HIV (1,2 milióna), na základe čoho sa z tuberkulózy stalo infekčné ochorenie s najvyšším počtom obetí na svete.

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Doplňujúce informácie

Do pôsobnosti eurokomisára Andruikaitisa spadajú témy ako sledovanie výkonov národných systémov zdravotnej starostlivosti v súlade s politikou EÚ, modernizácia a zjednodušenie politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, ale aj kontrola zákonov, týkajúcich sa geneticky modifikovaných organizmov v potravinách.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …