EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / KOMENTÁRE A ANALÝZY / Jozef Kollár: Čo nám môže priniesť nový európsky pilier sociálnych práv?
jozef-kollar
Prezident KOZ SR Jozef Kollár. PHOTO: redakcia/red.

Jozef Kollár: Čo nám môže priniesť nový európsky pilier sociálnych práv?

Rast platov? Kvalitnejšie pracovné miesta a zvýšenie pracovnej ochrany? Aj toto je súčasťou rokovaní nového európskeho piliera sociálnych práv.

Európsky pilier sociálnych práv (EPSP) bol predstavený Európskou komisiou v marci 2016 po predchádzajúcom období, v ktorom tejto téme nebola venovaná dostatočná pozornosť. Európska komisia v snahe realizovať sľuby Jeanna-Clauda Junckera ohľadom “Sociálneho trojitého A (‘Social Triple A’) pre Európsku úniu a rozvoj európskeho piliera sociálnych práv zahájila konzultácie ako na európskej, tak aj na naródnej úrovni s aktívnou participáciou sociálnych partnerov.

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR), ktorá je spolu s ostatnými národnými odborovými centrálami členom Európskej odborovej konfederácie (EOK) identifikovala EPSP ako významnú iniciatívu v čase krízy kedy sú ekonomické slobody uprednostňované na úkor sociálnych práv zamestnancov. Odborové zväzy sa vyhradzujú proti takejto politike a uprednostňujú sociálne práva, ktoré sú zároveň aj ľudskými právami a je potrebné obnoviť ich stratenú rovnováhu.

Sociálna nerovnováha a úsporné opatrenia prinášajú neistotu a napätie medzi zamestnancami naprieč celou Európou. Preto je nutné, aby EPSP bol ambiciózny vo svojich požiadavkach, ktoré musia byť jasne definované.

KOZ SR identifikovala šesť prioritných oblastí, na ktoré by sa mal EPSP zamerať:

  1. Spravodlivejšia ekonomika umožňujúca vytváranie kvalitných pracovných miest
  2. Rast platov a miezd a ekonomická spravodlivosť
  3. Lepšie presadzovanie existujúcich práv a vytváranie nových práv
  4. Spravodlivá mobilita
  5. Bezpečný prechod na trhu práce
  6. Sociálna ochrana a kvalitné verejné služby

Kedže zatiaľ ešte nie je istá presná podoba a charakter EPSP, EOK sa bude snažiť o čo najodbornejší dialóg so svojimi partnermi na európskej úrovni, ktorý bude viesť k naplneniu európskych sociálnych štandardov. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutné, aby sa EPSP, ktorý je zatiaľ primárne určený krajinám eurozóny, bol otvorený aj pre ostatné členské štáty EÚ. KOZ SR sa  taktiež snaží vyzdvihnúť dôležitosť práce na dobu neurčitú ako štandardnú formu zamestnávania.

EPSP nemôže byť ‘’všeliekom’’ na súčasnú sociálnu situáciu. Len komplexný prístup politiky vrátane makroekonomickej a fiškálnej politiky môže splniť naplnenie požadovaných cieľov EPSP.  KOZ SR sa spolu s ostatnými odborovými centrálami naprieč celou Európou bude naďalej aktívne zapájať do dialógu k EPSP, verí v jeho úspešnú a skorú implementáciu na národnej úrovni vo všetkých členských štátoch EÚ.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Prezident KOZ SR Jozef Kollár.

Viac..  Európsky parlament vyzýva na vyvodenie politickej zodpovednosti za pád mosta v Janove

O dac

Odporúčame pozrieť

luka

Environmentálna politika EÚ: Budúce generácie budú znášať náklady aj za naše rozhodnutia a opatrenia

Tvorba environmentálnej politiky nie je jednoduchá úloha. Na jednej strane si Európania chcú užívať výhody, …