EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Nový rámec Europass pomôže ľuďom zviditeľniť ich zručnosti a kvalifikácie
Employees
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový rámec Europass pomôže ľuďom zviditeľniť ich zručnosti a kvalifikácie

Komisia prijala návrh na revíziu rozhodnutia o rámci Europass. Rámec Europass je súbor nástrojov a služieb, ktoré podporujú transparentnosť v oblasti zručností a kvalifikácií v celej Európskej únii. Komisia sa touto revíziou usiluje o zjednodušenie a modernizáciu týchto nástrojov tak, aby obstáli v digitálnom veku, a pridáva novú funkciu, ktorá umožní mapovať a predvídať trendy na trhu práce a potreby v oblasti zručností za pomoci veľkých dát.

Prosperita Európy závisí od naše najcennejšej devízy, ktorou sú naši ľudia. V rýchlo sa meniacom globálnom hospodárstve sú hnacou silou našej konkurencieschopnosti a nášho rastu zručnosti ľudí. Rámec Europass je jedným z najpoužívanejších a najznámejších zdrojov údajov o zručnostiach v Európe. Od jeho vzniku v roku 2005 bolo vytvorených viac ako 60 miliónov životopisov Europass a každý rok dostávajú státisíce študujúcich v celej EÚ dodatky k diplomu a dodatky k osvedčeniu, vďaka ktorým možno lepšie porozumieť ich kvalifikáciám a ľahko ich porovnávať v zahraničí. V členských štátoch sú im okrem toho k dispozícii poradenstvo a podporné služby na mieste.

Nový rámec Europass, ktorý na tento úspešný vzorec nadväzuje, bude poskytovať ľahko použiteľné nástroje, ktoré by mali ľuďom pomôcť pri identifikácii a prezentácii ich zručností a kvalifikácií vo všetkých jazykoch EÚ. K týmto nástrojom patrí vylepšený online nástroj na vytváranie životopisov a kvalifikačných profilov, bezplatné nástroje sebahodnotenia, ktoré jednotlivcom pomôžu vyhodnotiť ich zručnosti, personalizované informácie o vzdelávacích príležitostiach v celej Európe, a informácie a podpora, ktoré majú napomôcť pri uznávaní kvalifikácií, ako aj poznatky o trhu práce vďaka ktorým je možné určiť, po ktorých zručnostiach je najväčší dopyt a kde. Nový rámec Europass bude okrem toho prepojený s ostatnými nástrojmi a službami EÚ, ktoré sa používajú na trhu práce a v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy – ako je napríklad portál pre pracovnú mobilitu EURES – čo umožní ľahšiu výmenu informácií a lepšie prepojenie služieb pre koncových používateľov.
Národné podporné centrá budú aj naďalej poskytovať individuálne poradenstvo a usmernenia a pomáhať ľuďom zorientovať sa v problematike zručností a kvalifikácií.

Viac..  Europoslanci: Rešpektujme základné práva rómov a prestaňme ich nenávidieť

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Zručnosti sú cestou k prosperite a kľúčom ku kvalitným pracovným miestam. Vďaka správnym zručnostiam môžu ľudia naplniť svoj potenciál ako aktívni občania, ktorí si veria v meniacom sa svete práce. Nový rámec Europass poskytne ľuďom nástroje na prezentáciu ich zručností a kvalifikácií v používateľsky ústretovej forme a prístup k informáciám a podporným službám, aby sa mohli informovane rozhodovať o možnostiach štúdia a práce v celej Európe.“

Revízia je súčasťou nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý bol predstavený 10. júna 2016.

Súvislosti

Rámec Europass

Jednotný európsky rámec pre transparentnosť v oblasti kvalifikácií (Europass) bol zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004.

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podporovať mobilitu ľudí v Európe, a to na účely vzdelávania i zamestnania. Táto iniciatíva zvyšuje povedomie o nástrojoch, ktoré zlepšujú viditeľnosť a zrozumiteľnosť zručností a kvalifikácií medzi študujúcimi, uchádzačmi o zamestnanie, zamestnancami a zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy a inými subjektmi, a zlepšuje prístup k takýmto nástrojom.

Jadrom existujúceho rámca Europass je portfólio týchto dokumentov:

  • Europass-životopis (CV) si vypĺňa každý sám; životopis poskytuje prehľad o kvalifikáciách, odbornej praxi, zručnostiach a kompetenciách jednotlivca;
  • Europass-jazykový pas si vypĺňa každý sám, jazykový pas poskytuje prehľad o jazykových zručnostiach jednotlivca;

O dac

Odporúčame pozrieť

Fico

Robert Fico: Postoj Slovenska je principiálny, žiadne povinné kvóty neprichádzajú do úvahy

“Vytváranie spoločných obranných síl do budúcnosti má obrovský potenciál,” povedal premiér na brífingu po samite …