Domov / ZDRAVIE / Slovenské výdavky na zdravotníctvo sú pod priemerom EÚ, ale vyššie ako v ostatných krajinách V4
zdravotnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovenské výdavky na zdravotníctvo sú pod priemerom EÚ, ale vyššie ako v ostatných krajinách V4

Európska komisia predstavila Správu o systémoch zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a fiškálnej udržateľnosti, ktorá pomenúva hlavné výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti v EÚ a zároveň uvádza možnosti zlepšenia fiškálnej udržateľnosti výdavkov na verejné zdravotníctvo. Správa bola pripravená Generálnym riaditeľstvom pre Hospodárske a Finančné Záležitosti spolu s Výborom pre Hospodársku Politiku.

Nákladová efektívnosť je mimoriadne dôležitá na dosiahnutie dvojitého cieľa fiškálnej udržateľnosti a prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.  Správa sa tiež zaoberá otázkou jednotlivých spôsobov zlepšenia nákladovej efektívnosti systémov zdravotnej starostlivosti v každom členskom štáte EÚ a  bude prerokovaná v rámci Euroskupiny a Rady ECOFIN na budúci týždeň.

Podľa správy vzrástli výdavky na zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť v poslednom desaťročí vo všetkých členských štátoch EÚ. Zatiaľ čo v roku 1990 predstavovali výdavky štátov spojené na zdravie približne 5,8 percent hrubého domáceho produktu, v roku 2015 to už bolo 8,7 percent a predpokladá sa, že do roku 2060 tento podiel ešte stúpne na 12,6 percenta z HDP.

Toto číslo úzko súvisí s predpokladanou dĺžkou života, ktoré by malo vplyvom demografických zmien a vyspelejších technológií vzrásť zo súčasných 83,1 rokov u  žien (na Slovensku 80,1 rokov) a 77,6 rokov u mužov (na Slovensku 72,9 rokov) v roku 2013 na 89,1 rokov u žien a 84 rokov u muža  v roku 2060, čo bude mať za následok výrazný nárast podielu seniorov na celkovej populácii.

Viac..  Komisia udelí povolenie na uvedenie očkovacej látky proti ebole na trh

Výsledky za Slovensko

Podľa výsledkov analýz publikovaných v Správe sú slovenské výdavky (8,2 % HDP) na zdravotníctvo pod priemerom EÚ (10,1 % HDP),  ale vyššie ako v ostatných krajinách V4 ( 7,2% HDP v Českej republike, 8,1% HDP v Maďarsku, a 6,7% v Poľsku).

V porovnaní s ostatnými členskými štátmi Slovensko mierne zaostáva ohľadom zdravotného stavu svojho obyvateľstva – a to najmä vplyvom nižšej očakávanej dĺžke života v priemere k EÚ, ako aj vplyvom mierne vyššieho počtu úmrtí, ktorým sa dalo predísť v EÚ a vyššej úmrtnosti detí v porovnaní s ostatnými členskými štátmi.

Správa tiež uvádza, že Slovensko má zároveň výrazne nižší počet všeobecných lekárov na 100000 obyvateľov ako je priemer EÚ. Kým na Slovensku pripadalo v roku 2007 na 100-tisíc obyvateľov 42 všeobecných lekárov, v EÚ je to v priemere až 78,3.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

charta zakladnych prav

Európska charta základných práv: Viete aké práva garantuje?

Európska charta základných práv mala prvého decembra presne desať rokov. Prečo ju potrebujeme a aké …