EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA / Julian King: Teroristi sa zameriavajú na náš spôsob života, na našu otvorenosť a budúcnosť
julian-king
Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King. PHOTO: © European Union- EP.

Julian King: Teroristi sa zameriavajú na náš spôsob života, na našu otvorenosť a budúcnosť

V správe sa opisuje úsilie Komisie pri boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite, ako aj jej činnosť zameraná na zvýšenie odolnosti EÚ voči týmto hrozbám. Zároveň sa v nej poukazuje na prioritné oblasti, v ktorých treba vyvinúť ďalšie úsilie, a stanovujú sa konkrétne operatívne opatrenia na nasledujúce mesiace.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „V dôsledku fragmentácie nášho bezpečnostného rámca sme všetci zraniteľní. Treba vytvoriť prepojenia nielen v rámci členských štátov a medzi nimi, ale aj medzi členskými štátmi a agentúrami EÚ a takisto medzi rôznymi bezpečnostnými systémami a systémami riadenia hraníc. Vnútorná bezpečnosť jedného členského štátu je vnútornou bezpečnosťou všetkých. Ak chceme v tomto rýchlo sa meniacom bezpečnostnom prostredí vytvoriť skutočnú a účinnú bezpečnostnú úniu, musíme sa zamerať na všetky jej prvky.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King uviedol: „Teroristi sa nezameriavajú na jeden alebo druhý členský štát. Zameriavajú sa na náš spôsob života, na našu otvorenosť, našu budúcnosť. Naša reakcia musí byť komplexná a udržateľná a musí byť založená na dôvere a účinnej spolupráci medzi inštitúciami a členskými štátmi.“ 

V správe sa zdôrazňuje potreba vykonávať existujúce právne predpisy EÚ a urýchliť prácu na návrhoch týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré predložila Komisia. Činnosť Komisie sa bude zameriavať na posilnenie boja proti terorizmu dosiahnutím toho, že teroristi budú pripravení o prostriedky, ktoré im umožňujú páchať útoky, a na zlepšenie našej obrany a odolnosti proti týmto hrozbám. Hlavnými prioritnými oblasťami sú:

  • zlepšenie právneho rámca, predchádzanie radikalizácii a boj proti nej:
  • Na tento účel by sa mala do konca roka dosiahnuť dohoda o návrhu smernice o boji proti terorizmu predloženom Komisiou. Táto smernica má zásadný význam pre to, aby sa právny rámec EÚ mohol účinne použiť na boj proti teroristickým hrozbám, najmä hrozbám, ktoré predstavujú vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci.
  • Do konca roka by sa takisto mala dosiahnuť dohoda o revízii smernice o strelných zbraniach. Komisia bude naďalej naliehať na spoluzákonodarcov, aby nepoľavovali zo svojich ambícií, najmä čo sa týka cieľa zakázať najnebezpečnejšie poloautomatické zbrane.
  • Komisia prijala opatrenia na obmedzenie prístupu k prekurzorom, ktoré sa môžu použiť na domácu výrobu výbušnín, a zabezpečenie úplného vykonávania nariadenia o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní.Na tento účel sa určili ďalšie prekurzory výbušnín vzbudzujúce obavy, ktoré by sa mali zahrnúť do uvedeného nariadenia. V novembri sa doplnia do zoznamu látok podliehajúcich sprísnenej kontrole zo strany Komisie.
  • zlepšenie výmeny informácií, posilnenie informačných systémov a zvýšenie bezpečnosti na vonkajších hraniciach:

O dac

Odporúčame pozrieť

Irak

EÚ začala novú civilnú misiu SBOP v Iraku

Misia sa zameria na poskytovanie pomoci irackým orgánom pri vykonávaní civilných aspektov irackej národnej bezpečnostnej stratégie. …