EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Dopoludnie o sociálnej problematike pod záštitou Jany Žitňanskej
ZITNANSKA
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Dopoludnie o sociálnej problematike pod záštitou Jany Žitňanskej

Pre koho: 50 sociálnych pracovníkov, ľudí so znevýhodnením, študentov
Témy: osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny – uplatnenie na trhu práce, právne aspekty, psychológia, zákaz diskriminácie, zdravotná starostlivosť
Kde: Átrium, Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava (
mapa)
Kedy: 20.10.2016 (štvrtok) 9:00 – 13:00

Pomoc človeku, o.z. v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou

a Mladiinfo Slovensko, o.z.

pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej pozývajú na

“Info dopoludnie na tému osoby so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny”

Na podujatí privítame 50 odborníkov/sociálnych pracovníkov a ľudí so znevýhodnením (práca s ľuďmi so zdravotným a mentálnym znevýhodnením, s nezamestnanými, s ľuďmi bez domova, s deťmi a s mládežou a s ďalšími marginalizovanými skupinami) a študentov so záujmom o tému. 

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na sieťovanie, prezentovanie súčasných výziev a zdieľanie skúseností nie len medzi sociálnymi pracovníkmi, ale aj medzi ľuďmi so znevýhodnením a študentmi. Veríme, že týmto dokážeme priniesť nové podnety do vašej každodennej práce.

Registrácia do 18.10.2016: https://goo.gl/forms/w1OJMTh3GUyVGgm23

PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Viac..  Európsky parlament reaguje na petície občanov – žiada zákaz testovania kozmetiky na zvieratách

PROGRAM:

  • 9:00 – 9:10 Úvodné slovo a privítanie hostí – Andrea Erdősová, PhD. prodekanka pre štúdium FP PEVŠ, Mgr. Jana Žitňanská, europoslankyňa, Monika Ščevovichová, sociálna inovátorka/predsedníčka Pomoc človeku, o.z.
  • 9:10 – 9:55 Silné stránky v procese zvládania záťaže (pre OZ) – PhDr. Veronika Boleková, PhD. (Fakulta psychológie PEVŠ)
  • 9:55 – 10:40 Reálna možnosť pracovného uplatnenia sa na trhu práce (pre OZ) – Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. (Fakulta psychológie PEVŠ)
  • 10:40 – 10:55 Coffee break
  • 10:55 – 11:40 Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD. (Fakulta práva PEVŠ)
  • 11:40 – 12:25 Právny rámec zákazu diskriminácie osôb so zdravotný postihnutím v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva – Mgr. Željko Sampor (Fakulta práva PEVŠ)
  • 12:30 – 12:50 Prístupy a skúsenosti vybraných neziskových organizácií – Ing. Ondrej Mäsiar, PhD. (Mladiinfo Slovensko, o.z.)

O dac

Odporúčame pozrieť

testovanie na zvieratach

Európsky parlament reaguje na petície občanov – žiada zákaz testovania kozmetiky na zvieratách

Európsky parlament dnes odhlasoval uznesenie, v ktorom požaduje celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách. Testovanie na …