cesta
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Minister dopravy rokoval o budovaní transeurópskej dopravnej siete

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Arpád Érsek sa zúčastnil v Poľsku, vo Varšave na konferencii TEN-T Core Network Corridors a spolu s ďalšími ministrami dopravy krajín V4 a koridorovými koordinátormi rokovali o budovaní transeurópskej dopravnej siete. Hlavným cieľom transeurópskej dopravnej siete prepájajúcej celú Európu s napojením aj na mimoeurópske krajiny je zlepšenie dopravnej infraštruktúry a vytvorenie súvislých, kvalitných a bezpečných dopravných prepojení.

„Ministerstvo dopravy má jednu zo svojich priorít dokončenie diaľnice D3 na severe Slovenska. Spojením kysuckého regiónu s perspektívnymi regiónmi južného Poľska a regiónu Ostravy sa celá táto oblasť zatraktívni pre investorov a tým podporí tvorbu nových pracovných miest. Z medzinárodného hľadiska táto cesta výrazne prispeje k diaľničnému prepojeniu krajín strednej Európy v severojužnom smere od Baltského mora až po Jadranské more“ uviedol Arpád Érsek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Za účasti zástupcov EK a koordinátora B-J koridoru Kurta Bodewiga sa uskutočnilo stretnutie ministrov dopravy krajín V4, ktorí diskutovali o plánovaní, príprave, súčasnej realizácii a možnostiach financovania projektov siete TEN-T, ktoré prechádzajú územím krajín V4.

Viac..  Španielsko neráta so skorým návratom britských turistov

Stretnutie ministrov vyvrcholilo podpisom tzv. Letter of Intent – Deklarácie štátov Poľskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorým sa jednotlivé krajiny zaviazali k spolupráci na odstránení tzv. „úzkych miest“ a k zabezpečeniu plynulej medzinárodnej cestnej a železničnej cezhraničnej dopravy.

Súčasťou cesty do Varšavy bolo aj bilaterálne stretnutie ministra dopravy Arpáda Érseka  s poľským ministrom dopravy Andrzejom Adamczykom. Hlavnou témou diskusie bola podpora projektu Via Carpatia, t. j. cestné prepojenie, ktoré spája krajiny od Litvy až po štáty  Stredozemného a Čierneho mora, vrátane Slovenska, ktoré leží uprostred navrhovanej trasy. Ministri ďalej diskutovali o dobudovaní cezhraničných projektov na spoločných hraniciach, ktoré podporia vzájomnú spoluprácu regiónov na slovenskej aj poľskej strane.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

wifi

EÚ spustí poslednú výzvu na zriadenie bezplatných WiFi sietí pre mestá a obce

Zajtra (3.6. 2020) Komisia vyhlási štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU. V rámci …