Domov / ĽUDIA / Sýrska kríza: EÚ zintenzívni partnerstvo s Libanonom a Jordánskom
jordansko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Sýrska kríza: EÚ zintenzívni partnerstvo s Libanonom a Jordánskom

Rada sa dohodla na ďalších krokoch v súvislosti s prioritami partnerstva a paktmi s Jordánskom na obdobie rokov 2016 až 2018 a s Libanonom na obdobie rokov 2016 až 2020. Priority partnerstva usmernia dvojstranné vzťahy EÚ s týmito dvoma krajinami. Pakty sú rámcom, prostredníctvom ktorého sa transformujú na činnosti obojstranné záväzky prijaté na konferencii o podpore Sýrie a regiónu, ktorá sa konala vo februári 2016 v Londýne.

V prioritách partnerstva sa zohľadňuje spoločný cieľ EÚ a Jordánska i Libanonu, ktorým je úsilie o vytvorenie spoločného priestoru mieru, prosperity a stability, ako aj kľúčová úloha oboch krajín v regióne.

Pakty sa zameriavajú na posilňovanie hospodárskej odolnosti hostiteľských krajín a zároveň na rozšírenie hospodárskych príležitostí pre sýrskych utečencov prostredníctvom zvýšenej ochrany a prístupu k zamestnaniu a ku kvalitnému vzdelávaniu. Prispeje to k vytvoreniu vhodného a bezpečného prostredia pre utečencov a osoby vysídlené zo Sýrie počas ich dočasného pobytu v týchto krajinách.

Priority partnerstva a pakty by sa mali prijať spoločne na zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Jordánsko a Asociačnej rady EÚ – Libanon, ktoré sa majú uskutočniť v nadchádzajúcich týždňoch.

EÚ – Jordánsko

Priority partnerstva medzi EÚ a Jordánskom majú zahŕňať regionálnu stabilitu a bezpečnosť vrátane boja proti terorizmu; hospodársku stabilitu, udržateľný rast založený na znalostiach, kvalitné vzdelávanie a tvorbu pracovných miest, demokratickú správu vecí verejných, právny štát a ľudské práva.

Viac..  PREHĽAD: Čo čaká poslancov Európskeho parlamentu v prvej polovici roku 2020?

V pakte medzi EÚ a Jordánskom sa okrem iného spomína dodatočná finančná podpora EÚ a zjednodušené pravidlá vývozu z Jordánska pre veľký počet výrobkov z 18 osobitných hospodárskych zón do EÚ počas obdobia 10 rokov, pokiaľ sa pracovné príležitosti popri Jordáncoch poskytnú aj sýrskym utečencom. Podľa paktu Jordánsko umožní väčšiemu počtu sýrskych detí zúčastňovať sa na vzdelávaní a odbornej príprave. V Jordánsku sa v súčasnosti nachádza približne 1,3 milióna Sýrčanov.

EÚ – Libanon

Priority partnerstva medzi EÚ a Libanonom počas nadchádzajúcich rokov majú zahŕňať: bezpečnosť a boj proti terorizmu, dobrú správu vecí verejných a právny štát, posilňovanie rastu a tvorby pracovných príležitostí, migráciu a mobilitu.

V pakte medzi EÚ a Jordánskom sa spomína dodatočná finančná podpora EÚ a intenzívnejšia pomoc vo viacerých oblastiach. Libanon sa má naďalej usilovať zlepšiť regulačný rámec v súvislosti s registráciou utečencov a ich povoleniami na pobyt. V Libanone sa v súčasnosti nachádza približne 1,5 milióna Sýrčanov. Je krajnou, v ktorej sa nachádza najviac vysídlených osôb a utečencov na obyvateľa aj na štvorcový kilometer.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

parkovanie

Realita niektorých európskych miest: Priplatíte za parkovanie a aj tak dostanete pokutu

KRAKOV / Viete si predstaviť, že za parkovací lístok zaplatíte viac než by ste mali, a …