benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO:© European Union- EP.

Monika Beňová: Lepšie dopravné prepojenia pomôžu k zvýšeniu kvality života občanov

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj správe o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v krajinách strednej a východnej Európy. Téma sa priamo týka aj Slovenska, kde si naše cesty, či železnice v uplynulých rokoch prešli istou modernizáciou. V mnohých prípadoch však stále pretrvávajú výrazné nedostatky.

Kvalitné dopravné spojenia majú zásadný význam pre podporu podnikania, hospodárskeho rastu a súvisiacu tvorbu pracovných príležitostí. Ide o zvyšovanie kvality života našich občanov. Už roky počúvajú od rôznych vlád napríklad o potrebe dobudovania diaľničnej infraštruktúry. Situácia sa v poslednom čase nepochybne zlepšila. V porovnaní s okolitými štátmi je to však stále nepostačujúce,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

Nevyhnutná je aj výraznejšia podpora lepšieho vzájomného prepojenia dopravných sietí medzi štátmi V4, ako aj v celom regióne strednej a východnej Európy. Vyžaduje si to zintenzívnenie vzájomnej spolupráce a značné investície. Okrem štrukturálnych a investičných fondov na to Európska únia ponúka viaceré finančné mechanizmy,“ priblížila europoslankyňa. Tie možno využiť napríklad prostredníctvom Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, či Európskeho fondu pre strategické investície.

Viac..  Ochrana hráčov a podpora rastu v sektore videohier

Okrem prepájania cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry, či podpory lokálnych letísk má región strednej a východnej Európy výrazný potenciál aj z hľadiska rozvoja vodnej dopravy. Týka sa to aj Slovenska. Z medzinárodného hľadiska najmä prostredníctvom rieky Dunaj. Pomôže to zlepšeniu mobility, ako aj výraznejšiemu rozvoju cestovného ruchu,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices