zitnanska
Slovenskí knihovníci sa v Bruseli stretli s europoslankyňou Janou Žitňanskou. PHOTO: archív JŽ

Knihovníci zo Slovenska prišli do Bruselu, podľa Žitňanskej by sme sa mali viac vzdelávať

V rámci iniciatívy Verejné knižnice 2020, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o význame verejných knižníc pre celoživotné vzdelávanie, sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli v týchto dňoch stretli zástupcovia knižníc zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie.

“Pred pár dňami agentúra Median zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom na vzorke ôsmich tisícok ľudí skúmala čitateľské návyky Slovákov. Podľa neho viac ako štvrtina Slovákov nečíta vôbec, za posledný rok sa zvýšil podiel nečitateľov medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi z 15 percent až na 24 percent a takmer 10 percent Slovákov nemá doma žiadnu knihu. Aj preto si myslím, že existencia viac ako 1900 knižníc na Slovensku je nezastupiteľná a knižnice si zaslúžia našu podporu,” uviedla europoslankyňa Jana Žitňanská (Nova).

Podľa zástupkýň Slovenskej asociácie knižníc Kataríny Šušoliakovej a Beáty Bellérovej, ktoré sa na výstave v Bruseli zúčastnili, knižnice dnes už neplnia len úlohu miesta, kde si ľudia môžu požicať knihu, alebo si prísť prečítať dennú tlač. Knižnice okrem poskytovania knižnično-informačných služieb, uspokojovania vzdelávacích potrieb, či organizácie kultúrnych podujatí sú častokrát tiež nápomocné pri hľadaní novej práce alebo pri sociálnej inklúzii. 

Zohrávajú tak nezastupiteľnú úlohu pri celoživotnom vzdelávaní  obyvateľov Slovenska – pri rozvíjaní ich gramotnosti a digitálnych zručností.

 “Slovensko žiaľ v Európskej únii patrí ku krajinám s najnižšou mierou účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, čo negatívne ovplyvňuje aj trh práce, kedy zamestnávatelia nevedia nájsť zamestnancov s požadovanými zručnostiam,” hovorí Jana Žitňanská, podľa ktorej by sa to malo zmeniť aj vďaka Európskym štrukturálnym a investičným fondom  (2014-2020), v rámci ktorých je v Operačnom programe Ľudské zdroje jedna celá prioritná os osobitne vyčlenená na podporu celoživotného vzdelávania. Aj preto vyzvala listom ministra školstva, aby pri formulovaní výziev pre čerpanie EŠIF zahrnul medzi oprávnených žiadateľov aj knižnice, tak aby sa aj oni mohli aktívne uchádzať o európske prostriedky, a aby mohli svojím know-how prispievať  k aktívnejšiemu rozvoju celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Viac..  Európska komisia otvorila prihlasovanie do súťaže o cenu pre Európske hlavné mesto inovácie 2020

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

ZITNANSKA, Jana

Bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská žiada prezidentku, aby nepodpísala novelu zákona o rodičovskom príspevku.

Podpora rodín patrí medzi priority strany Za ľudí, ale dvojúrovňové zvýšenie rodičovského príspevku nepokladá za …