dopravna-infrastruktura
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ako zlepšiť prepojenie a dostupnosť dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe?

25. októbra prijal Európsky parlament správu Tomásza Porebu (EKR) o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe. Ide o prvý dokument Európskeho parlamentu, ktorý rieši túto problematiku komplexne a adresuje Komisii detailné odporúčania o zlepšovaní infraštruktúry v regióne.

Hoci dopravná infraštruktúra členských štátov strednej a východnej Európy bola od ich predvstupového obdobia do EÚ výrazne modernizovaná, mnohé prepojenia a dostupnosti sú stále nedostatočné. Kvalitná dopravná infraštruktúra má pritom významný vplyv na zamestnanosť, rozvoj malých a stredných podnikov a celkový hospodársky rast.

Parlament v správe vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili prepojenie cestnej siete pozdĺž východnej hranice EÚ, vrátane realizácie projektu Via Carpatia. Podľa spravodajcu Porebu by Via Carpatia priniesla regiónu vrátane Slovenska rozvoj, nové investície a rast podnikania. “Trasa by zlepšila aj bezpečnosť, najmä v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, dodáva europoslanec.

Poslanci EP tiež v správe žiadajú, aby sa projekt Via Carpatia stal súčasťou hlavnej dopravnej infraštruktúrnej politiky Európskej komisie – TENT-T, na realizáciu ktorej Európska komisia vyčlenila viac ako 24 miliárd EUR. Na zabezpečenie financovania projektu Via Carpatia apelovala prostredníctvom písomného vyhlásenia v marci 2016 aj europoslankyňa Jana Žitňanská. “Keby bol projekt do dopravnej politiky Európskej komisie zaradený, mohol by získať aj náležité finančné prostriedky.”

Pri budovaní cestnej dopravy nezabúdajú poslanci ani na cyklistov. V regióne je potrebné vybudovať cyklistickú infraštruktúru a zvýšiť tak bezpečnosť na cestách. Európske cyklistické trasy napojené na železničnú sieť prinášajú aj zaujímavý potenciál pre cestovný ruch.

Viac..  I. Štefanec: Energetická kríza ako príležitosť pre reformu k väčšej európskej energetickej nezávislosti

V súvislosti so železničnou dopravou vyjadril EP podporu projektom Rail Baltica, Jantárový koridor, či Novej hodvábnej ceste.  Plánovaná jantárová cesta sa priamo dotýka aj Slovenska. Tento nový koridor železničnej nákladnej dopravy nás prepojí s obchodnými a priemyselnými centrami v Poľsku, v Maďarsku a v Slovinsku.

Správa neopomenula ani kľúčovú úlohu rieky Dunaj. Prepojením Odry, Labe a Dunaja by sa mohla posilniť komunikačná a dopravná kapacita, čo by viedlo k tvorbe pracovných miest a rozvoju malého a stredného podnikania.

V strednej a východnej Európe sú hlavnými zdrojmi investícii do verejnej dopravy stále eurofondy. Poslanci upozorňujú, že nedostatočná administratívna kapacita verejnej správy, alebo prílišná byrokratická záťaž môže viesť k nízkej miere čerpania finančných prostriedkov EÚ. Transparentnosť a kontrola pri ich čerpaní musí byť prioritou.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …