EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Európska komisia navrhuje zásadnú reformu dane z príjmov právnických osôb v EÚ
valdis-dombrovskis
Podpredseda Komisie a komisár pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia navrhuje zásadnú reformu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

Komisia predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované, s cieľom dosiahnuť rastu naklonený a spravodlivý systém dane z príjmov právnických osôb.

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), nanovo nastavený ako súčasť širšieho balíka reforiem dane z príjmov právnických osôb, uľahčí a zlacní podnikanie na jednotnom trhu a bude slúžiť ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

CCCTB bol po prvýkrát navrhnutý v roku 2011 s cieľom posilniť jednotný trh pre podniky. Hoci členské štáty pri mnohých kľúčových prvkoch predošlého návrhu CCCTB značne pokročili, neboli schopné dosiahnuť konečnú dohodu. Po tom, ako sme získali názory členských štátov, podnikov, občianskej spoločnosti a Európskeho parlamentu, posilňujeme tie prvky predošlého návrhu, ktoré sú priaznivé pre podniky, aby sme cezhraničným spoločnostiam pomohli znížiť náklady a byrokraciu a podporiť inovácie. Obnovená iniciatíva CCCTB zároveň vytvorí rovnaké podmienky pre nadnárodné spoločnosti v Európe, keďže uzavrie „cestičky“ používané na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Ďalšie dva návrhy majú za cieľ zlepšiť súčasný systém na riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ a posilniť existujúce pravidlá proti zneužívaniu. Tieto opatrenia ako celok pomôžu vytvoriť jednoduché a podnikaniu naklonené daňové prostredie.

Podpredseda Komisie a komisár pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Daňová politika by mala podporovať ciele EÚ, ktorými sú hospodársky rast a sociálna spravodlivosť. Dnešné návrhy majú posilniť rast a investície, podporiť podnikanie a zaistiť spravodlivosť. V súčasnom systéme dane z príjmov právnických osôb sa zvýhodňuje dlhové financovanie spoločností v porovnaní s kapitálovým financovaním. Obmedzenie toto zvýhodňovania dlhu oproti kapitálovému financovaniu v daňovom systéme je dôležitým prvkom akčného plánu únie kapitálových trhov a podčiarkuje náš záväzok dotiahnuť tento projekt do úspešného konca.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti dodal: „S týmto obnoveným návrhom CCCTB reagujeme naraz na obavy podnikov aj na obavy občanov. Z mnohých rozhovorov, ktoré som viedol s komisárom zodpovedným za dane, mi je nad slnko jasné, že spoločnosti potrebujú v rámci EÚ jednoduchšie daňové pravidlá. Zároveň potrebujeme posilniť náš boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktorý znamená skutočnú zmenu. Ministri financií by sa mali na tento ambiciózny a moderný balík pozrieť novými očami, pretože vytvorí spoľahlivý daňový systém uspôsobený pre 21. storočie.“

Aby bolo možné dosiahnuť rýchly pokrok, proces zavádzania CCCTB je rozdelený v záujme lepšej zvládnuteľnosti do dvoch krokov. Na spoločnom základe sa možno dohodnúť rýchlo a sprístupniť tak hlavné výhody pre podniky a členské štáty. Krátko nato by sa mala zaviesť konsolidácia, ktorá by umožnila využívať všetky výhody dokončeného systému.

Viac..  Diskriminácia Rómov a Rómok je podľa Amnesty International naďalej rozšírená

1. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)

Keď sa zavedie CCCTB, spoločnosti budú mať po prvýkrát jednotný súbor pravidiel na výpočet zdaniteľného zisku v celej EÚ. Nový systém zdaňovania právnických osôb, v porovnaní s predchádzajúcim návrhom z roku 2011, bude:

  • povinný pre veľké nadnárodné skupiny, ktoré majú najväčšiu schopnosť využívať agresívne daňové plánovanie, čím sa zabezpečí, že spoločnosti s celkovými príjmami prevyšujúcimi 750 miliónov EUR ročne budú platiť dane tam, kde skutočne vytvárajú zisky,
  • odstraňovať medzery, ktoré sú v súčasnosti spájané s presunom ziskov na daňové účely,
  • podnecovať spoločnosti, aby financovali svoje činnosti kapitálovým financovaním a využívaním trhov namiesto zadlžovania sa,
  • podporovať inovácie daňovými stimulmi pre činnosti výskumu a vývoja, ktoré sú spojené s reálnou hospodárskou činnosťou.

Sadzby dane z príjmov právnických osôb nie sú súčasťou návrhu CCCTB, keďže tie sú aj naďalej oblasťou patriacou pod zvrchovanosť členských štátov. CCCTB však povedie k transparentnejšiemu, efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu systému na výpočet základu dane pre cezhraničné spoločnosti, čo zásadne zreformuje zdaňovanie právnických osôb v EÚ.

CCCTB zlepší jednotný trh pre podniky

Spoločnosti budú teraz môcť používať jednotný súbor pravidiel a v spolupráci so svojou vnútroštátnou daňovou správou podávať len jedno daňové priznanie za všetky svoje činnosti v rámci EÚ. So zavedením CCCTB by sa čas vynakladaný každoročne na činnosti spojené s dodržiavaním predpisov mal znížiť o 8 %, zatiaľ čo čas potrebný na zriadenie dcérskej spoločnosti by sa znížil až o 67 %, vďaka čomu by pre spoločnosti (vrátane MSP) bolo ľahšie začať pôsobiť v zahraničí.

Činnosti podporujúce rast, ako napríklad investície do výskumu a vývoja a kapitálové financovanie, sa budú podnecovať stimulmi v snahe podporovať širšie ciele oživenia rastu, vytvárania pracovných miest a investícií. Po plnohodnotnom uvedení do praxe by CCCTB mohol viesť k zvýšeniu celkových investícií v EÚ až o 3,4 %.

Spoločnosti budú môcť kompenzovať zisky v jednom členskom štáte stratami v inom členskom štáte. Daňové prekážky ako dvojité zdanenie sa odstránia a CCCTB zvýši právnu istotu pre daňovníkov tým, že zaistí stabilný a transparentný celoúniový systém zdaňovania príjmov právnických osôb.

CCCTB pomôže v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

O dac

Odporúčame pozrieť

Erasmus

Program Erasmus+ sa rozširuje o nové ponuky

Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku, …