súdy, právo, justícia
PHOTO © European Union

O čom rozhoduje Súdny dvor EÚ a aké v ňom nastanú zmeny?

V Súdnom dvore Európskej únie je jeden sudca z každého členského štátu a potom nasleduje 11 generálnych advokátov. Právne predpisy EÚ regulujú oblasti ako napríklad životné prostredie, hospodárske a menové veci, hospodárska súťaž, zamestnanosť a sociálne veci, výskum a inovácie, zdravotníctvo a mnohé ďalšie.

Tak ako vo všetkých členských štátoch. Sudcovia zabezpečujú rovnaký výklad právnych predpisov EÚ, keď ich o to požiadajú z vnútroštátnych súdov alebo iní kolegovia. Venujú sa aj prípadom, ktoré súvisia s rušením rozhodnutí a odvolaním. Asistujú im ďalší sudcovia Všeobecného súdu Európskej únie v prípadoch zrušenia rozhodnutí, ak ich požiadajú jednotlivci, firmy alebo v niektorých prípadoch členské štáty.

Venujú sa hlavne sporom v oblasti obchodu, hospodárskej súťaže, obchodných značiek,  poľnohospodárstva a štátnej pomoci. Rovnako riešia spory medzi EÚ a jej zamestnancami. Počet prípadov stále stúpal a to zapríčinilo, že sa ich nahromadilo veľké množstvo. Do roku 2010 to bolo 600 prípadov ročne, no v roku 2014 sa počet zvýšil na 912. Koncom roku 2015 bolo nedoriešených neskutočných 1 270 prípadov.

Viac..  Zdravý životný štýl: Komisia spúšťa celoeurópsku kampaň

Všeobecný súd tak postupne posilnia noví sudcovia. V septembri roku 2019 bude mať každý členský štát dvoch sudcov a má zachovať zásadu rodovej rovnosti. Vďaka tomu by mal súd vyhlasovať svoje rozhodnutia včas, ako si to vyžaduje Charta základných ľudských práv.

O oma

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: USA a EÚ by mali naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu odstraňovaním existujúcich prekážok

Vzťahy EÚ-USA: Parlament požaduje rovnocenné partnerstvo zamerané na riešenie globálnych výziev • podpora strategickej autonómie …