EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / CESTOVANIE / Európska komisia zverejnila tohtoročné vydanie Hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ
violeta-bulc
Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulc. PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia zverejnila tohtoročné vydanie Hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ

Cieľom hodnotiacej tabuľky je pomôcť členským štátom určiť oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia.  Ukazuje, ako EÚ ďalej prehlbuje vnútorný dopravný trh a podporuje prechod k nízkoemisnej mobilite, čo sú dve priority Junckerovej Komisie.

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová uviedla: „Mojím cieľom je zabezpečenie vysokokvalitného, nízkouhlíkového, plne integrovaného a efektívneho dopravného systému. Hodnotiaca tabuľka slúži ako dopravná značka na tejto ceste, lebo ukazuje smer, akým sa máme uberať, a označuje vzdialenosť, ktorú musíme ešte prekonať. Je užitočným nástrojom pre nás, členské štáty, ako aj zainteresované strany, aby sme zistili, v čom si počíname dobre a kde sú potrebné ďalšie investície a opatrenia. Je veľmi povzbudivé, že úsilie súčasnej Komisie o preklenutie nedostatku investícií v odvetví dopravy začína prinášať ovocie.“

Prvé miesto v hodnotiacej tabuľke patrí už tretí rok po sebe Holandsku, ktoré získalo vysoké hodnotenie v 15 kategóriách. Po ňom nasleduje Švédsko, Nemecko a Rakúsko. Hoci prednosti týchto krajín spočívajú v rôznych oblastiach, ich spoločným menovateľom je pevný rámec pre investície, vysoká bezpečnosť dopravy a dobré výsledky v implementácii právnych predpisov EÚ.

Hlavné zistenia:

1. Nízkoemisná mobilita

Dosiahol sa istý pokrok v celej EÚ pri dosahovaní udržateľnejšej a ekologickejšej mobility (napríklad pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy a množstvo nových áut využívajúcich alternatívne palivá). Napriek tomu je tento podiel ešte stále nízky a skutočnosť, že niektoré členské štáty sú jasnými priekopníkmi, ukazuje, že existuje potenciál na urýchlenie prechodu na nízkoemisnú mobilitu. Na tento účel Komisia prijala v júli 2016 Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu.

Viac..  Junckera by chcel na poste šéfa EK vystriedať Nemec Weber

2. Infraštruktúra

Investície do dopravnej infraštruktúry sa prejavia až po určitom čase. Niektoré pozitívne účinky investícií možno pozorovať v tom, ako je vnímaná kvalita dopravnej infraštruktúry. To sa ešte výraznejšie prejaví v nadchádzajúcich rokoch, keď dôjde k ďalším investíciam, najmä prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy a Investičného plánu Komisie pre Európu.

3. Ľudia

  • Spokojnosť spotrebiteľov so všetkými druhmi dopravy (mestská, železničná, letecká) sa zvýšila v celej Európe. To naznačuje, že potreby ľudí sa zohľadňujú a že sa prijímajú správne investičné rozhodnutia.
  • Počet úmrtí na cestách zostáva na rovnakej úrovni. Európske cesty sú síce stále najbezpečnejšie na svete, členské štáty však musia zintenzívniť svoje úsilie, aby dosiahli cieľ stanovený na rok 2020 – znížiť počet úmrtí na cestách o polovicu.
  • Počet žien zamestnaných v odvetví dopravy sa zvyšuje, avšak celkový podiel žien je stále nízky. Treba prijať opatrenia na všetkých úrovniach, aby bolo v doprave zamestnaných viac žien. Komisia zvažuje primerané iniciatívy.

Hodnotiaca tabuľka zoskupuje údaje z rôznych zdrojov (Eurostat, Európska environmentálna agentúra a Svetové ekonomické fórum). Je možné v nej vyhľadávať buď podľa krajiny alebo podľa témy (vnútorný trh, investície a infraštruktúra, energetická únia a inovácia, ľudia).

Vo výsledných tabuľkách je päť krajín s najlepšími výsledkami označených zelenou farbou a päť krajín s najhoršími výsledkami červenou farbou. V nasledujúcej tabuľke je znázornené, ako často sa ktorá krajina umiestňuje medzi najlepšími, resp. najhoršími. Celkové hodnotenie je vypočítané odčítaním negatívnych výsledkov od pozitívnych:

 

Obrázok 1

O dac

Odporúčame pozrieť

zeleznica

Slovenskom otriasol ďalší škandál. Eurokomisia viní železničnú spoločnosť

BRUSEL / Slovenskom opäť otriasol škandál. Tentokrát sa jedná o železnice a ich použité vagóny. Podľa …