Ovládaš plynulo anglický jazyk a hľadáš naozaj dobrú stáž?Pozri si túto ponuku!

The Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU) prevádzkuje program stáží. Prax stážistom umožňuje získať praktické vedomosti a odborné skúsenosti.

Čo ponúkame?

  • Prácu v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí, čo prispieva k rozvoju vzájomného porozumenia, dôvere a tolerancii,
  • uvedenie do praxe, pretavenie poznatkov získaných počas štúdia,
  • profesionálne skúsenosti,
  • praktické skúsenosti a znalosti každodennej práce v organizácii EÚ v medzinárodnom prostredí.

Ako by mal vyzerať úspešný kandidát?

 

Mal by disponovať:

  • vysokoškolským alebo porovnateľným vzdelaním v čase podania žiadosti,
  • vynikajúcou znalosťou ústnej a písomnej angličtiny a jedného alebo viacerých ďalších úradných jazykov EÚ,
  • veľmi dobrými interpersonálnymi, komunikačnými a tímovými zručnosťami.

Úspešní uchádzači budú mať akademické zázemie z oblasti ekonómie, politológie, strojárstva, technických odborov (ekologické alebo energetické štúdiá). Nadobudnú určité profesijné a praktické skúsenosti v oblasti projektového riadenia, správy, záležitostí Európskej únie (napr. v oblasti komunikácie, IT, právnych záležitostí, vnútorného auditu, financií, manažmentu).

Stážisti budú vybraní z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.

O výške grantu, ktorý ti bude poskytnutý či ďalších informáciách, sa dozvieš TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

bicykel

L. Ď. Nicholsonová: Už dva rezorty podporujú zvýšenie bezpečnosti cyklistov na slovenských cestách

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa v pondelok spolu s predsedom petičného výboru Denisom Vojtičkom a …