rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy. PHOTO: archív JR.

Ján Rudolf: Podnikatelia dostanú z eurofondov viac než miliardu

Slovensko má v programovom období 2014 – 2020 k dispozícii z eurofondov viac než 15 miliárd eur a keď k tomu pripočítame ešte národné spolufinancovanie, tak do našich regiónov by malo prísť viac než 18 miliárd eur. A hoci môžeme tieto peniaze čerpať od 1. januára 2014, dodnes Slovensko vyčerpalo len 1,36 %, čo predstavuje asi 200 miliónov. Tieto peniaze sú určené pre štát, obce, mestá, občianske združenia, mimovládky, ale aj podnikateľov a majú za cieľ zmierňovať regionálne rozdiely, ale hlavne znižovať nezamestnanosť a zlepšiť kvalitu života vidieckeho obyvateľstva.

Čerpanie eurofondov sa v tomto čase začína pomaly rozbiehať. Hoci po dva a trištvrte roku je to skôr smutné konštatovanie, realita je žiaľ taká. No lepšie neskoro ako nikdy. Ministerstvá vyhlasujú výzvy a to je čas, keď nestačí len čerpanie kritizovať a poukazovať na enormnú korupciu, ale treba aj konať. Svoje zámery a projekty treba dať na papier a spolufinancovať ich z eurofondov. Teraz je historická šanca pre zodpovedných v našich regiónoch, aby ukázali, aké kvalitné projekty dokážu pripraviť a tak zlepšiť život nás všetkých tam, kde žijeme. A to sa dnes týka aj podnikateľov. Z eurofondového balíka pre Slovensko dostanú takmer 1,5 miliardy priamo, ako nenávratnú finančnú pomoc pre svoje zámery. O tom, že to deformuje podnikateľské prostredie nechcem dnes písať. Ani o klientelizme. Sú tu možnosti od kreatívneho a kultúrneho podnikania, cez recykláciu skládok, výrobné haly a stroje až po komplexnú podporu nových a akceleráciu začínajúcich aj existujúcich mikro, malých a stredných podnikov, vrátane start-up a spin-off firiem. Podporované projekty by mali prispieť k rozvoju zamestnanosti, inovatívnych technológií, nových služieb a tým aj zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Pre podnikateľov by mala byť zabezpečená systematická podpora počas prvých štádií podnikania, vytvorenie vhodných podmienok pre rast ich konkurencieschopnosti a zníženie miery ich zániku. Súčasťou aktivít bude aj podpora rozvoja nových odvetví (napr. kreatívny priemysel). Viac o podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa dočítate tu.

Viac..  Brusel prispel v Banskej Bystrici výraznou sumou na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

O pripravovanej podpore podnikateľov nájdete viac info na tomto linku.

Možností, ktoré sa dnes ponúkajú pre podnikateľov je skutočne veľa. Ak máte dobrý nápad a veríte, že Váš projekt je životaschopný, mali by ste sa pokúsiť využiť šancu, ktorú Brusel ponúka. Neverte rečiam o bielych koňoch, totálnej korupcii a klientelizme. Nastavené pravidlá pomoci, hodnotiace kritériá, množstvo peňazí, prísnejšia kontrola EÚ a veľa daľších faktorov dáva nádej, že kvalitné projekty majú vysokú šancu uspieť. Je totiž viac než isté, že takáto šanca sa už nebude opakovať.

Komentár pre spravodajská portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ján Rudolf, odborník na eurofondy.

O Ján Rudolf

Ján Rudolf
Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa venuje problematike čerpania eurofondov na Slovensku. Vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Neskôr úspešne ukončil aj doktorandské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, kde získal prvé skúsenosti s projektami ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Mesto Galanta využilo medzi prvými mestami na Slovensku nastávajúce možnosti a predložilo viacero projektov, ktoré boli spolufinancované z eurofondov. V roku 2006 viedol Ján Rudolf ako generálny riaditeľ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú republiku negociácie s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli o pridelení finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013. Pre nesúhlas s tzv. nástenkovým tendrom bol prinútený odísť z ministerstva. Neskôr v tejto najväčšej eurofondovej kauze svedčil na súde v pozícii kľúčového svedka.

Odporúčame pozrieť

wifi

EÚ spustí poslednú výzvu na zriadenie bezplatných WiFi sietí pre mestá a obce

Zajtra (3.6. 2020) Komisia vyhlási štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU. V rámci …