les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Lesníctvo: Členské štáty EÚ prijali „Bratislavskú deklaráciu o lesoch“


Generálni riaditelia členských štátov Európskej únie prijali na neformálnom stretnutí v Bratislave „Bratislavskú deklaráciu o lesoch“. Deklarácia zdôrazňuje význam a nezastupiteľnú úlohu lesov a lesnícko-drevárskeho komplexu pri napĺňaní súčasných výziev ako sú prechod na biohospodárstvo, Parížska klimatická dohoda, či Energetická únia.

„Podpis Bratislavskej deklarácie je významným úspechom Slovenska a nášho predsedníctva. Je novým impulzom napĺňania Európskej stratégie pre lesy. Vyzýva zainteresovaných aktérov, vrátane Európskej komisie a členských štátov, aby uskutočňovali splnenie cieľov stratégie EÚ pre lesy v širšom kontexte politík, akými sú klimatický a energetický rámec EÚ do roku 2030, stratégia EÚ v oblasti biodiverzity a boj proti nezákonnej ťažbe dreva a nezákonnému obchodu s drevom v medzinárodnom meradle (tzv. FLEGT proces),“ povedal Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie lesníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Stratégia EÚ pre lesy je základným politickým dokumentom Únie zameraným na podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Bratislavská deklarácia o lesoch zdôrazňuje aj nevyhnutnosť zabezpečenia ekonomickej životaschopnosti lesníckych subjektov pri presadzovaní princípov trvalej udržateľnosti v praktickom hospodárení v lesoch. Zdôrazňuje taktiež úlohu vedy, výskumu a inovácií pri realizácii Stratégie EÚ pre lesy. Poukazuje na záujem členských štátov, Európskej komisie i predstaviteľov organizácií združujúcich európskych vlastníkov lesov a spracovateľov dreva na posilnení postavenia EÚ pri presadzovaní trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch v medzinárodnom meradle a teda i v jej v zahraničnej politike. V tomto kontexte deklarácia vyzýva na včasné začatie prípravného procesu EÚ na očakávané medzivládne diskusie o možnej celoeurópskej právne záväznej dohode pre lesy.

Viac..  Europarlament a Rada sa dohodli na spoločnej nabíjačke pre prenosné elektronické zariadenia

O výsledkom neformálneho stretnutia bude ministrov členských krajín informovať ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná na Rade ministrov AGRIFISH v Bruseli budúci týždeň. Udržateľné lesné hospodárstvo je jednou z troch priorít slovenského predsedníctv v Rade Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20 miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. …