chrenek
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku. PHOTO: redakcia/red.

Dušan Chrenek: Slovensko v oblasti rozvoja elektronickej verejnej správy zaostáva


Informačné technológie nás v súčasnosti sprevádzajú na každom kroku a digitálne zručnosti sa postupne stávajú nevyhnutnosťou vo všetkých oblastiach života.

V tomto kontexte je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku partnerom podujatia ITAPA, ktoré je platformou pre odbornú diskusiu v oblasti  informačných technológií a elektronizácie  verejnej správy. Jesenná ITAPA, ktorá sa koná 14. a 15. novembra 2016, má motto “Make IT Easy” a venuje sa otázkam ako digitálne technológie zjednodušujú náš každodenný život, čím ho zároveň aj menia, pretože ovplyvňujú spôsob ako komunikujeme,  vzdelávame sa či pracujeme.

„Nové technológie menia naše ekonomiky, vytvárajú nové pracovné miesta a majú pozitívny vplyv na hospodársky rast. Tieto nové trendy Európska komisia podporuje vytvorením Jednotného digitálneho trhu, ktorého cieľom je uľahčiť občanom aj podnikom využívať obrovské výhody a príležitosti, ktoré takýto priestor bez bariér prinesie. “ hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Zároveň zdôraznil, že Európska únia poskytuje Slovensko značnú pomoc na vybudovanie elektronickej verejnej správy, ktorá bude poskytovať kvalitné služby občanom a podnikom. Slovensko musí zvýšiť efektívnosť využitia európskych prostriedkov. Napriek nemalým financiám z minulého programového obdobia (843 mil. eur) Slovensko zaostáva v tejto oblasti. Verím, že Slovensko teraz využije lepšie európsku podporu na úrovni 805 mil. eur v súčasnom období na zlepšenie elektronickej verejnej správy a pokrytie celého Slovenska  širokopásmovým internetom.

Jednotný digitálny trh

Dobudovanie Jednotného digitálneho trhu je jednou z hlavných priorít Junckerovej komisie a patrí aj medzi priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Voľný pohyb tovaru a služieb je jedným z najoceňovanejších prínosov členstva v Európskej únii. V online prostredí však stále čelí určitým prekážkam a cezhraničný online obchod sa ešte v mnohých oblastiach riadi 28 rôznymi národnými pravidlami. Cieľom Jednotného digitálneho trhu je práve tieto prekážky odstrániť. Zjednotené pravidlá prinesú rozvoj elektronického obchodu, dostupnejší audiovizuálny obsah, nové výkonnejšie siete, rýchlejší rozvoj internetu a možnosti využívať veľké dáta, ako aj prepojenejšie elektronické služby verejnej správy. Tieto výhody môžu do európskej ekonomiky priniesť až 415 miliárd eur ročne.

Digitálne zručnosti

Odhaduje sa, že v blízkej budúcnosti si až takmer 90 percent všetkých pracovných miest bude vyžadovať aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Dnešný stav je pritom podľa prieskumov taký, že viac ako tretina zamestnancov na európskom pracovnom trhu ich nemá žiadne alebo len minimálne. Digitálne zručnosti sú však absolútne nevyhnutné ak chceme naplno využívať výhody  Jednotného digitálneho trhu.

Viac..  Viac ako polovica firiem únie inovuje podnikateľské procesy alebo produkty

Európska únia rozvoj tejto oblasti podporuje aj finančne, najmä prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Pre zvyšovania vzdelávania v tejto oblasti sa využívajú aj zdroje z programov ako sú Iniciatíva na zamestnanosť mladých či Erasmus+.

Rozvoj digitálnych technológií prináša obrovské množstvo pracovných príležitostí.  V Európskej únii dnes v oblasti informačných a komunikačných technológií pracuje takmer osem miliónov ľudí, čo je asi 3,5 percenta všetkých zamestnancov. Na Slovensku bolo v roku 2015 v oblasti informačných a komunikačných technológií zamestnaných viac ako 68 tisíc ľudí.  IT špecialistov je však nedostatok,  preto je potrebné túto oblasť zatraktívniť pre mladých ľudí.  V tomto smere je dôležitá spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, záujmovými združeniami či  školami. Na zintenzívnenie ich spolupráce sa preto na európskej úrovni práve rodí Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, ktorá začne svoju činnosť v decembri 2016.

Elektronická verejná správa

Výhody využívania IT v poskytovaní verejných služieb môžu priniesť značné úspory pre verejný sektor a podnikateľov, rýchlejšie služby pre občanov a väčšiu transparentnosť. Ak by bola elektronická verejná služba zavedená v celej EÚ, ročná úspora by mohla presiahnuť 50 miliárd €. Len v Taliansku, systémy elektronického verejného obstarávania znížili náklady o viac ako 3 miliardy €. Európska komisia prijala akčný plán pre elektronickú verejnú správu v apríli 2016. Jeho cieľom je zmodernizovanie digitálnych verejných služieb a zlepšenie podmienok na život, prácu a investovanie v EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …