stefanec
Seminár o podpore podnikania. PHOTO: https://www.facebook.com/ivanstefanec.eu.

Ivan Štefanec: Podnikanie chceme otvoriť pre všetky vekové kategórie

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS) zorganizoval seminár o podpore podnikania pre občanov vo veku nad päťdesiat rokov a ich spolupráci s mladými podnikateľmi. Štefanec, ktorý je aj viceprezident SME Europe, v príhovore upozornil aj na to, že ľudia nad 50 rokov budú do roku 2020 tvoriť až 30% celkovej pracovnej sily v Európskej únii.

„Demografické zmeny prinesú výrazné posuny štruktúre pracovnej sily. V kombinácii s pokračujúcou digitalizáciou a automatizáciou výroby sa môžeme onedlho ocitnúť v stave, že veľký počet ľudí nad 50 rokov stratí svoje súčasné zamestnanie. Vzhľadom na ich vek, v ktorom už nie sú atraktívni pre zamestnávateľov, ale ešte nemôžu čerpať dôchodok, bude hroziť, že rýchlo prepadnú do chudoby a bude musieť čerpať sociálnu podporu. Môžeme im ponúknuť buď rekvalifikáciu, alebo pripraviť podmienky, aby aj v tomto veku mohli rozbehnúť vlastné podnikanie.“

Podľa Štefanca musí Európska únia a členské štáty viac podporovať nielen budúcich, ale aj súčasných podnikateľov nad 50 rokov.

Viac..  Eugen Jurzyca: Na koronavírus by bolo oveľa viac peňazí, ak by predchádzajúce vlády rýchlejšie znižovali dlh

„Hoci máme v Európe v tejto vekovej kategórii len 6% podnikateľov, ich prínos pre spoločnosť a ekonomiku je z dlhodobého hľadiska často vyšší, ako pri mladých podnikateľoch a startupoch, ktoré sú v súčasnosti masívne podporované. Často ide o rodinné firmy, ktoré sú nositeľkami unikátneho know-how a tvoria jeden z pilierov sociálnej stability v regiónoch. Budeme presadzovať, aby mali lepší prístup k moderným technológiám, investičnému kapitálu a boli lepšie chránené pred dopadmi globalizácie. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby prechod vlastníctva a riadenia v rámci rodiny bol čo najjednoduchší a neviedol k zániku podniku, ale k jeho ďalšiemu rozvoju.“    

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Schmit

Cezhraniční pracovníci sa ocitli v neistej situácii. Komisia pripravila opatrenia, aby im nič nebránilo v pohybe

Komisia vydala nové praktické rady, ktorými chce zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, …