PHOTO © European Union / EuroparlTV

VIDEO: S poslancami Európskeho parlamentu už spolupracujú aj vedci

Do Európskeho parlamentu prichádzajú vedci. Komunikáciou s europoslancami majú napomôcť v rozhodovaní o legislatíve.

Program Veda prichádza do parlamentu spája vedcov a europoslancov. Podľa Paula Rübiga z Európskej ľudovej strany  ide najmä o vzájomné porozumenie a využitie nových poznatkov v prospech občanov. Program sa do parlamentu zavádza aj z toho dôvodu, že predmetom záujmu poslancov sú mnohokrát rôzne odborné oblasti, v ktorých zohrávajú vedecké poznatky dôležitú úlohu.

Viac..  Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

O jen

Avatar

Odporúčame pozrieť

veda, vyskum

EK zvýši rozpočet programu Horizont Európa na podporu inovácií, aj na pomoc výskumníkom z Ukrajiny

Komisia schválila zmenu pracovného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022, ktorou zvýšila jeho rozpočet …