Stefanec
Slovenský europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Ivan Štefanec: Európska bezpečnostná politika sa musí zamerať na hybridné hrozby

Európsky parlament dnes schválil Správu o Európskej obrannej únii, ktorá reaguje na aktuálnu bezpečnostnú situáciu a nové hrozby, ktoré pred Európskou úniou stoja. Predložený text podporil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS).

„Geopolitická situácia núti členské štáty Európskej únie, aby sa viac zamýšľali nad posilnením spoločnej obrany. Našim cieľom nie je vybudovanie jednotnej európskej armády, ani oslabovanie spojenectva v rámci NATO, ale spolupráca v tých oblastiach, kde je potrebná a efektívna. Príkladom je ochrana spoločných hraníc, ktorá musí byť v záujme každého členského štátu.“

Podľa Štefanca sa musí Európska únia pripraviť na celkom nové typy hrozieb, ako doteraz.

„Budúce konflikty nebudú prebiehať len ako zrážky armád, ale primárne budú vedené v rovine psychologickej a kybernetickej vojny. Ako bude postupne naberať na význame internetová komunikácia, tak bude rásť aj zraniteľnosť celej ekonomiky a fungovania štátu voči kybernetickým útokom. Európska bezpečnostná spolupráca sa v budúcnosti bude zameriavať práve na túto oblasť. Kľúčovým faktorom úspechu však bude ochota vlád členských štátov a ich inštitúcií podieľať sa na výmene dát a budovaní spoločného kybernetického priestoru.“

Viac..  Europolu nariadili vymazať údaje, ktoré nesúvisia s trestnými činmi

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Garancia kvality a férová ochrana našich podnikateľov musí byť prioritou

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa ukončil rokovania k správe o medzinárodnom …