Ilustračné PHOTO © European Union

K vyrovnaniu zamestnanosti u mužov a u žien vedie ešte dlhá cesta

Zabezpečenie rovnakého prístupu na trh práce pre mužov aj ženy je dôležitým cieľom pre Európu čeliacu výzvam, ktoré prinášajú demografické zmeny, píšu Massimiliano Mascherini a Martina Bisello v správe o problémoch a o riešeniach zamestnanosti mužov a žien.

Jednou zo spoločných hodnôt EÚ je rovnosť príležitostí bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo či sexuálnu orientáciu. Napriek tomu je trh práce ešte ďaleko od naplnenia tejto hodnoty. V posledných desaťročiach sa síce postavenie žien zlepšilo, no podľa Mascheriniho a Bisellovej je miera zamestnanosti u žien stále nižšia ako u mužov.

Najnovšie údaje Eurostatu ukázali, že zatiaľ čo v roku 2015 bolo zamestnaných 70,8 % mužov vo veku 15 – 64 rokov, zamestnanosť žien v rovnakom veku bola len 60,4 %. Dôvodom tohto rozdielu je aj fakt, že viac ako 17 miliónov žien v Európe by prácu chcelo, no kvôli rodine alebo nesprávnym podmienkam nie sú schopné plnohodnotne vstúpiť na trh práce.

Celkové ročné náklady na nižšiu nezamestnanosť žien sa v roku 2013 odhadovali na približne 370 miliárd eur,  čo zodpovedalo 2,8 % HDP EÚ. Náklady sa však líšia od krajiny, napríklad v Litve a vo Švédsku sú náklady nižšie ako 1,5 % HDP, v Grécku či v Taliansku sú náklady vyššie ako 5 %.

Viac..  I. Štefanec: S novou predsedníčkou EP nás spája dlhoročné priateľstvo. Pochádza z malej krajiny a rozumie Slovensku

Autori správy naznačujú, že EÚ svoj cieľ vo vyššej zamestnanosti žien v najbližších rokoch nesplní. Pri súčasnom tempe zmien by malo trvať ešte niekoľko desaťročí, kým by sa rozdiel v zamestnanosti mužov a žien úplne vyrovnal. Aj preto správa vyzýva na to, aby mal tento problém vysokú politickú prioritu.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Nezamestnanosť v únii v novembri klesla na 6,5 % z októbrových 6,7 %

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri klesla na 7,2 percenta z októbrových 7,3 …