EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Komisia: Chceme pomôcť začínajúcim podnikom zostať a rásť v Európe
Startup
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Chceme pomôcť začínajúcim podnikom zostať a rásť v Európe

Iniciatíva Komisie týkajúca sa začínajúcich a rozvíjajúcich sa podnikov má za cieľ poskytnúť početným európskym inovatívnym podnikateľom možnosť, aby sa ich podniky stali svetovými lídrami. Spája všetky možnosti, ktoré už EÚ ponúka, a pridáva k nim nový dôraz na investície rizikového kapitálu, konkurzné právo a zdaňovanie.

V Európe nemožno hovoriť o nedostatku inovačných nápadov a podnikateľského ducha. Mnoho nových spoločností však neprežije prvé kritické roky alebo sa snaží presadiť v tretej krajine namiesto toho, aby využili potenciál EÚ s 500 miliónmi zákazníkov. Európska komisia je odhodlaná zmeniť to a pomôcť začínajúcim podnikom naplno rozvinúť inovačné možnosti a potenciál vytvárania nových pracovných miest.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Podniky, ktoré dnes začínajú v malom, by sa zajtra mohli stať celosvetovo úspešnými firmami. Chceme pomôcť začínajúcim podnikom zostať a rásť v Európe. Tým, že im pomôžeme zvládať – často len nimi vnímané – regulačné prekážky, ktoré bránia naplno využívať jednotný trh. Tým, že im uľahčíme možnosť druhej šance, a to bez stigmatizácie, ak nevyšiel ich prvý podnikateľský pokus. A v neposlednom rade tým, že zlepšíme prístup k financovaniu a posilníme investície súkromného rizikového kapitálu.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska povedala: Začínajúce podniky v súčasnosti naplno nevyužívajú možnosti jednotného trhu. Zakladanie a rozširovanie podnikov v Európe sa musí zjednodušiť. Európa sa musí stať prvou voľbou pre veľké podnikateľské nápady, ktoré môžu prerásť do úspešných spoločností. Ide o nové pracovné miesta, inovácie a konkurencieschopnosť Európy.“

Táto iniciatíva spája celú škálu existujúcich a nových opatrení zameraných na vytvorenie ucelenejšieho rámca s cieľom umožniť začínajúcim podnikom rásť a podnikať v celej Európe, a to najmä:

  • Zlepšený prístup k financiám: Komisia a skupina Európskej investičnej banky spúšťajú celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu. Európska únia poskytne základné investície do maximálnej výšky 400 miliónov EUR a správcovia fondov musia získať minimálne trikrát toľko zo súkromných zdrojov, čím sa iniciuje financovanie rizikovým kapitálom v minimálnej výške 1,6 miliardy EUR. Tento fond fondov budú spravovať jeden alebo viacerí profesionálni a skúsení správcovia fondov, čím sa zabezpečí skutočne trhový prístup. Doplnia sa tým existujúce finančné nástroje EÚ, ako je napríklad Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Európsky program pre malé a stredné podniky COSME a program EÚ na financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020.
  • Druhá šanca pre podnikateľov: Komisia predložila legislatívny návrh týkajúci sa konkurzného práva. Spoločnostiam nachádzajúcim sa vo finančných ťažkostiach umožní včasnú reštrukturalizáciu, aby sa nedostali do konkurzu a nemuseli prepúšťať zamestnancov. Čestným podnikateľom navyše uľahčí využívať druhú šancu bez toho, aby boli penalizovaní za neúspech ich predchádzajúceho podnikateľského zámeru, pretože po uplynutí najviac troch rokov budú úplne oddlžení.
  • Jednoduchšie daňové priznania: Komisia takisto pracuje na niekoľkých daňových zjednodušeniach vrátane nedávneho návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), v rámci ktorého sa navrhuje podporovať malé a inovačné spoločnosti, ktoré chcú cezhranične rozšíriť svoju činnosť. Ďalšie iniciatívy zahŕňajú plány na zjednodušenie systému DPH v EÚ a rozšírenie nadchádzajúcich usmernení týkajúcich sa najlepších postupov v oblasti daňových režimov členských štátov pre rizikový kapitál.
Viac..  Komisia: EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov

O dac

Odporúčame pozrieť

Gabriel, Ansip, King

Rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ: Čo navrhuje Európska komisia?

S cieľom uvoľniť úplný potenciál EÚ, pokiaľ ide o hospodárstvo založené na údajoch, predkladá Komisia …