EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ROZHOVORY / Anna Záborská: Odmietam akékoľvek násilie na ženách, Istanbulský dohovor však nepodporím
záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO: redakcia/red.

Anna Záborská: Odmietam akékoľvek násilie na ženách, Istanbulský dohovor však nepodporím

Je poslankyňou Európskeho parlamentu a členkou poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Zaoberá sa kultúrno-etickými otázkami a sú jej blízke aj témy migrácie, ochrany rodín či postavenia žien.

Tento týždeň ste v Štrasburgu diskutovali a napokon aj schválili Rezolúciu o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu. Zároveň je tento týždeň aj Medzinárodný deň eliminácie násilia voči ženám. Tzv. Istanbulský dohovor, Slovensko podpísalo ešte v roku 2011. Tento medzinárodný dokument má zaväzovať krajiny, aby prijali nástroje na predchádzanie násilia voči ženám a domácemu násiliu. Podľa viacerých je dohovor potrebný a dôležitý, pretože násilie voči ženám a slabším je vážny problém v celej Európe.

V prvom rade chcem povedať, že násilie voči ženám, deťom a starým ľuďom je pre mňa veľmi odpudzujúca záležitosť a zásadne odmietam takéto správanie. Akékoľvek násilie je neprípustné, a každá civilizovaná spoločnosť by mala zakročiť voči nemu razantne a jednoznačne. Preto si myslím, že myšlienka vypracovať takýto dokument je dobrá a ako takú ju podporujem. Už len preto, že krajiny, ktoré dohovor ratifikujú, budú musieť skladať účty z toho, ako postupujú v boji proti takémuto násiliu. Žiaľ, text, ktorý je predložený, sa odchyľuje od dobrej myšlienky a nemôžem ho podporiť.

Čo je dôvod pre vaše negatívne stanovisko?

Nemožno povedať, že doteraz sa nič nerobilo proti násilie, ktoré je páchané na ženách. Počas môjho pôsobenia v parlamente som zažila niekoľko nákladných kampaní, ktoré boli organizované rôznymi medzinárodnými inštitúciami. Najdôležitejší je asi Program Európskej komisie Daphne I, II, III. Boli to programy veľkoryso finančne podporené EK. Napríklad rozpočet len na Daphne III bol 116,8 milióna Euro. Pokiaľ sa týka Istanbulského dohovoru poviem to otvorene. Popri dobrej a potrebnej myšlienke sa do textu dohovoru dostali pre mňa neprijateľné formulácie, postoje a odporúčania. Sú to napríklad pojmy ako rod, rodová identita, rodovo podmienené násilie. Cítim za tým snahu relativizovať biologické rozdiely medzi mužom a ženou. Nemôžem súhlasiť so zavádzaním tzv. rodovej identity, nezávislej od pohlavia. Lenže ak budeme mať násilie voči ženám definované ako „rodovo podmienené“, pochybujem, že bude proti nemu možné efektívne a rýchlo zasiahnuť. Podľa mňa pokusy predefinovať vzťahy medzi mužmi a ženami cez teóriu rodovej rovnosti sú veľmi nezodpovednými experimentami. Môžu totiž napokon zásadne ohroziť samotné fungovanie spoločnosti.

Podľa vás Istanbulský dohovor zasahuje do niektorých základných práv a slobôd.

Som o tom presvedčená, a aj preto nemôžem dohovor podporiť. Napríklad zákaz diskriminácie žien je formulovaný tak široko, že v konečnom dôsledku môže znemožniť lekárom uplatniť si výhradu vo svedomí. Obmedzuje nebývalým spôsobom aj právo rodičov na výchovu detí. Pretože štáty sa zaväzujú, že prijmú opatrenia na odstránenie všetkých modelov správania, ktoré sú založené na stereotypných rolách žien a mužov a zavedú na všetkých stupňoch škôl tomuto potrebné študijné materiály. Pritom mám skúsenosť aj z Európskeho parlamentu, že za stereotypnú rodovú rolu ženy je často označované aj materstvo.

Zrejme máte zásadne iný názor na to, ako riešiť otázku násilia voči ženám.

Viac..  Jean-Claude Juncker: Do európskych plachiet znova duje priaznivý vietor

O red

Odporúčame pozrieť

komisia

EÚ zvažuje zákaz českého rumu, podľa úradov má obsahovať rakovinotvornú látku

PRAHA / Tradičný český tuzemský rum môžu zakázať. Podľa analýz Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín prísada …