mlieko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ako posilňuje Európska komisia pozíciu európskych výrobcov mlieka a výrobkov z neho?

Európska komisia uverejnila vyhodnotenie série opatrení z roku 2012, ktorých cieľom je posilniť pozíciu európskych výrobcov mlieka a výrobkov z neho v dodávateľskom reťazci.

Ukazuje sa, že poľnohospodári postupne čoraz viac využívajú nástroje balíka, napríklad kolektívne rokovanie o zmluvných podmienkach prostredníctvom organizácií výrobcov či písomné zmluvy.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Phil Hogan k tomu uviedol:Zo správy je jasné, že existujú opatrenia, ktoré možno prijať na úrovni EÚ na zaistenie lepšej pozície pre poľnohospodárov pôsobiacich v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v dodávateľskom reťazci. Po správe, ktorú predložila osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, považujem tento dokument za ďalšiu konkrétnu formu politických opatrení v kontexte pracovného programu Komisie na rok 2017.“

V súvislosti s poľnohospodárstvom upozorňuje Európska komisia aj na novú výzvu na návrhy zamerané na financovanie informačných opatrení v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá prebieha od 29. októbra.  Jej cieľom je vytvorenie projektov, ktoré budú viesť k zvýšeniu povedomia verejnosti o Spoločnej poľnohospodárskej politike, ako aj aktívna komunikácia so zainteresovanými stranami –  farmármi a ďalšími aktérmi vo vidieckych oblastiach.

Viac..  Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

vlajka EU

Výzva na pripomienkovanie revízie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre …