Mirosloav HAJNOS
Miroslav Hajnoš, odborník na EÚ. PHOTO: archív MH.

Miroslav Hajnoš: EÚ musí progresívnejšie reagovať na prichádzajúce krízy

Hlavné úspechy európskeho integračného procesu ako je napríklad mier a demokracia, jednotný trh, hospodárska spolupráca, vysoká úroveň vzdelanosti, inovácie, technologický rozvoj, ochrana ľudských práv, fungujúci sociálny model a hlavne sloboda pohybu urobili z Európy veľmi dobré miesto na život. Avšak všetky tieto úspechy sú dnes ohrozované ekonomickou krízou, vysokou nezamestnanosťou, Brexitom a migračnou krízou. Toto všetko otvára priestor pre populizmus, nacionalizmus a xenofóbiu. Európska únia je dnes často kritizovaná mnohými členskými štátmi za vznik týchto problémov, avšak mnohokrát sú to práve členské štáty a ich národné rozhodnutia, ktoré blokujú rýchly proces rozhodovania EÚ pri riešení týchto problémov.

Na zasadnutí Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie bola predstavená vízia, ako by mala vyzerať Európska únia. Európski odborári chcú, aby bola EÚ založená na vzájomnej spolupráci, solidarite a sociálnej spravodlivosti. EÚ musí byť konkurencieschopná na svetovom trhu so zachovaním jej ekonomického a sociálneho modelu. Európskej únii nie je možné dosiahnuť vyššiu životnú úroveň pre všetkých bez spravodlivej integrácie a konvergencie miezd smerom nahor.

Európski odborári veria, že pri vytváraní novej Európy budú potrebné nové politiky, odlišné pravidlá a najmä väčšie zapojenie občanov, pracujúcich ľudí a organizácií ktoré ich zastupujú. Preto navrhujeme “Nový pakt pre budúcnosť Európy“ založený na prosperite, sociálnej spravodlivosti a demokracii.

Tento pakt je rozdelený na tri časti:

Udržateľný hospodársky rast pre kvalitnú tvorbu pracovných miest a lepšie pracovné podmienky

  • EÚ reaguje na celosvetovú hospodársku krízu tak, že sa zameriava výhradne na verejné rozpočtové obmedzenia a vývoz – štrukturálne reformy, na flexibilitu trhu práce, a to škrtaním verejných výdavkov, služieb a sociálnej ochrany. Tieto opatrenia však neviedli k očakávaným výsledkom.
  • Európski odborári navrhujú posilnenie európskeho vnútorného dopytu, aby sa dosiahlo spravodlivé oživenie. V posledných rokoch mzdy vo všeobecnosti zaostávali za produktivitou práce vo všetkých krajinách EÚ, zatiaľ čo životné náklady sa zvyšovali. Teraz nastal čas na zvýšenie miezd zamestnancov.
Viac..  Robert Hajšel: Stratégia z farmy na stôl obsahuje mnohé ušľachtilé ciele ako zníženie nadmernej konzumácie mäsa

Oživenie európskeho sociálneho modelu: silnejšie pracovné práva a sociálna ochrana

  • Kríza v európskej sociálnej súdržnosti je priamo pred našimi očami, nezamestnanosť mladých s dlhodobo rastúcou nezamestnanosťou medzi mladými ľuďmi – neistota, fragmentácia, ťažkosti pri vstupe na trh práce. Európsky sociálny model, ktorý bol meradlom pre zvyšok sveta, bol oslabený a ohrozený, v niektorých krajinách dokonca potlačený.
  • Európsky rámec musí byť nastavený tak, aby chránil a upevnil odborové práva, ktoré boli potlačené po zavedení politiky úsporných opatrení.

Viac demokratických hodnôt: zamestnanci a občania v srdci Európy

  • Európski odborári presadzuje demokratickejšie, transparentnejšie, zodpovednejšie a efektívnejšie inštitúcie EÚ. So zamestnancami a občanmi EÚ sa má zaobchádzať rovnako a spravodlivo. Požadujeme aj zapojenie odborov do rokovaní ohľadom Brexitu, a to v nadväznosti na referendum, presadzujeme prístup Británie k jednotnému trhu pri zachovaní štyroch slobôd, ide o voľný pohyb ľudí, tovarov, služieb a kapitálu.

Týmito krokmi chce Európska odborová konfederácia vybudovať lepšiu a spravodlivejšiu Európu pre jej obyvateľov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

cestovanie, vlak

Uľahčenie plánovania ciest a predaja cestovných lístkov v EÚ: verejná konzultácia

Plánovanie a nákup cestovných lístkov na cesty, ktoré kombinujú rôzne dopravné prostriedky, alebo do ktorých …