EU USA
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil dohodu medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov

Cieľom takzvanej zastrešujúcej dohody je zaistiť vysokú a zároveň záväznú úroveň ochrany údajov, ktoré si vymieňajú orgány činné v trestnom konaní z oboch strán Atlantiku.

Dohoda sa vzťahuje na transfery všetkých osobných údajov, napríklad mena, adresy alebo záznamov z registra trestov, ktoré si orgány členských štátov EÚ a USA vymieňajú za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov – vrátane terorizmu.

„Transatlantická ochrana osobných údajov dostáva jasné kontúry,” vyhlásil spravodajca Jan Philipp Albrecht (Zelení/EFA, DE). „V budúcnosti budeme mať pri výmene údajov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní konečne vysoké a záväzné štandardy [ochrany] a silné práva pre občanov na oboch stranách Atlantiku,” dodal.

„Po šiestich rokoch rokovaní zvyšujeme úroveň ochrany údajov s USA na novú úroveň. Základné práva občanov budú – v porovnaní so vzájomných uznávaním dnešných nízkych štandardov – lepšie chránené,” vyhlásil spravodajca.

„Dohoda nie je právnym základom pre prenos údajov, chráni však tie dáta, k výmene ktorých už legálne dochádza. Orgány zodpovedné za ochranu údajov budú môcť kedykoľvek skontrolovať súlad [prenosu dát s novou dohodou],” dodal poslanec Albrecht.

Posilnenie práv občanov

Nová dohoda zabezpečí, aby mali občania na oboch stranách Atlantiku:

  • právo byť informovaní v prípade narušenia bezpečnosti ich údajov,
  • právo na opravu nepresných údajov a
  • právo na možnosť súdnej nápravy.

Dohoda zároveň stanovuje limity na ďalší prenos údajov a dobu ich uchovávania.

Návrh požiadať Súdny dvor EÚ o stanovisko k novej dohode neprešiel

Poslanci odmietli návrhy skupín ALDE (Aliancia liberálov a demokratov za Európu) a GUE/NGL (Európska zjednotená ľavica/Nordická zelená ľavica), aby Parlament požiadal Európsky súdny dvor o posúdenie súladu zastrešujúcej dohody so zmluvami EÚ.

Viac..  Europol a Mastercard Europe podpísali zmluvu o partnerstve

Plénum následne pomerom hlasov 481 (za): 75 (proti): 88 (zdržalo sa hlasovania) zastrešujúcu dohodu medzi EÚ a USA schválilo. Súhlas EP umožní Rade (ministrov) EÚ prijať rozhodnutie, ktorým dôjde k formálnemu uzatvoreniu dohody.

Súvislosti

Rada na základe výzvy Európskeho parlamentu poverila v roku 2010 Európsku komisiu začať rokovania o dohode medzi EÚ a USA, ktorá by zabezpečila vysokú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných cez Atlantik v rámci policajnej a justičnej spolupráce.

Rokovania odštartovali v marci 2011, ku konečnému textu dospeli vyjednávači 8. septembra 2015. Po schválení zákona o súdnej náprave (Judicial Redress Act) Kongresom USA vo februári 2016, ktorý občanom EÚ poskytol právo na možnosť súdnej nápravy v Spojených štátoch, bola dohoda dňa 2. júna 2016 podpísaná zástupcami Európskej komisie, holandského predsedníctva a ministerstva spravodlivosti USA. Rada následne, dňa 18. júla 2016, formálne požiadala Parlament o udelenie súhlasu s dohodou, bez ktorého by dohoda nemohla byť formálne uzatvorená.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …