Martin SCHULZ
Predseda EP Martin Schulz. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2017

Európsky parlament vo štvrtok schválil rozpočet EÚ na rok 2017. Poslanci presadili zvýšenie financií na pomoc mladým nezamestnaným a viac prostriedkov pre kľúčové iniciatívy na podporu malých a stredných podnikov, projektov dopravnej infraštruktúry, výskumu a programu Erasmus+. EÚ bude v roku 2017 hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami určenými na budúcoročné záväzky v objeme 157,8578 miliárd eur a financiami na úhradu záväzkov splatných na budúci rok v rozsahu 134,4900 miliárd eur.

Európsky parlament schválil rozpočet Únie na rok 2017 pomerom hlasov 438 (za): 194 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania) ako posledná inštitúcia EÚ. Okamžite po hlasovaní ho podpísal predseda EP Martin Schulz, čím rozpočet vstúpil do platnosti.

Plenárnemu hlasovaniu predchádzalo dňa 28. novembra formálne potvrdenie rozpočtu Radou (ministrov) EÚ. Hlasovanie ministrov aj poslancov nadväzovalo na takzvané zmierovacie konanie, v rámci ktorého parlamentní vyjednávači a slovenské predsedníctvo dospeli ku konečnej podobe budúcoročného rozpočtu EÚ.

„Dosiahli sme naše ciele. Rozpočet na rok 2017 je jasne orientovaný na naše priority – podporu rastu, vytváranie pracovných miest, najmä pre mladých ľudí, a riešenie migračnej krízy. Dodatočných 500 miliónov eur, ktoré sme získali pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, je jasným signálom, že EÚ musí konať. Urobili sme tiež maximum pre vysporiadanie sa s hlavnými príčinami migrácie,” uviedol spravodajca III. oddielu rozpočtu (Komisia) Jens Geier (S&D, DE).

„Je veľmi znepokojujúce, že Komisia ignorovala požiadavku Parlamentu a nezaradila [do rozpočtu] bod týkajúci sa zmrazenia časti odmien pre bývalých komisárov a ich uvoľnenia až pod podmienkou sprísnenia kódexu ich správania sa. Táto požiadavka, ktorej cieľom bolo zlepšiť správanie komisárov a následne aj verejný obraz inštitúcií ako takých, bola v Parlamente podporená veľkou väčšinou hlasov,” uviedol spravodajca ostatných rozpočtových oddielov Indrek Tarand (Zelení/EFA, EE).

„Návrh vylepšenia kódexu správania sa [komisárov] predĺžením čakacej lehoty [počas ktorej sa bývalí komisári musia naďalej vyhýbať konfliktom záujmov, tzv. cooling-off period] na dva roky, ktorý predseda [Európskej komisie Jean-Claude] Juncker zaslal predsedovi [Európskeho parlamentu Martinovi] Schulzovi, je krokom správnym smerom, nie však dostačujúcim, nakoľko bývalí komisári dostávajú príspevok po skončení ich mandátu počas celých troch rokov,” dodal poslanec Tarand.

Viac..  V obchode s tovarmi dosiahla EÚ v septembri mierny prebytok v sume 500 miliónov eur

Podpora mladých, rastu a zamestnanosti

Parlamentným vyjednávačom sa podarilo zabezpečiť v porovnaní s pôvodne navrhovaným rozpočtom vypracovaným Európskou komisiou o 500 miliónov eur viac pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI). Zvýši sa aj objem financií vyčlenených pre kľúčové programy na podporu rastu a zamestnanosti – napríklad programu pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME), infraštrukturálneho nástroja na prepájanie Európy (CEF), rámcového programu pre výskum a vývoj Horizont 2020 a programu študentskej mobility Erasmus+, a to konkrétne o 200 miliónov eur.

Riešenie migračnej krízy a podpora mierových rozhovorov na Cypre

Poslanci zaistili dodatočných 728 miliónov eur na opatrenia prevažne súvisiace s migráciou, vrátane ďalších 28 miliónov eur (celkovo 310 miliónov eur) pre agentúru OSN pre pomoc a podporu palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA). V rámci tohto balíka sa ďalšie tri milióny eur (celkovo 34,8 milióna eur) vyčlenia na podporu mierových rozhovorov na Cypre.

Revízia sedemročného rozpočtu EÚ

V rámci rozpravy o strednodobej revízii Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014-2020  vystúpil v rozprave v mene slovenského predsedníctva v Rade aj Ivan Korčok. Poslancom prisľúbil balík zmien, ktoré zvýšia flexibilitu viacročného rozpočtu EÚ a  umožnia ešte v rámci aktuálneho finančného rámca vyčlenenie dodatočných viac ako 6 miliárd eur na najpálčivejšie priority Únie.

Parlamentní spravodajcovia revízie VFR Jan Olbrycht (EPP, PL) a Isabelle Thomas (S&D,FR) privítali vyhlásenie slovenského predsedníctva s istou opatrnosťou. Pripomenuli totiž, že o návrhu členské štáty ešte stále diskutujú, pričom zdôraznili, že poslanci sú pripravení na pokračovanie rokovaní. „Pracuje sa ďalej, náš cieľ sme zatiaľ nedosiahli,” vyhlásil poslanec Olbrycht.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …