penzisti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vo väčšine krajín EÚ predstavuje stredná dĺžka života viac ako 80 rokov

Spoločná správa OECD/Európskej komisie „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2016“ poukazuje na to, že politiky zamerané na podporu zdravia a prevenciu chorôb, ako aj na účinnejšiu zdravotnú starostlivosť v Európskej únii, by mohli zachrániť veľa životov a usporiť miliardy eur.

Ako vyplýva zo spoločnej správy OECD/Európskej komisie „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2016“, ktorá bola uverejnená, stredná dĺžka života v súčasnosti vo väčšine krajín EÚ predstavuje viac ako 80 rokov. Rekordne vysoká stredná dĺžka života však nie vždy zodpovedá počtu rokov prežitých v zdraví. Približne 50 miliónov obyvateľov EÚ má viaceré chronické choroby a každý rok na chronické choroby umrie viac ako pol milióna osôb v produktívnom veku, čo pre ekonomiky EÚ predstavuje ročné náklady približne 115 miliárd EUR.Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis uviedol: Správa Stručný pohľad na zdravie obsahuje užitočné informácie pre členské štáty, aby mohli vytvárať opatrenia týkajúce sa zdravia vo všetkých oblastiach politiky. Poukazuje na to, že v EÚ veľa ľudí každý rok zomiera na choroby súvisiace s rizikovými faktormi, ako sú fajčenie alebo obezita, ktorým je možné predísť . Okrem toho sa v nej zdôrazňuje, že sa musí naďalej pracovať na zlepšení dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Správa je dôležitou iniciatívou v rámci partnerstva medzi Komisiou a OECD, pokiaľ ide o získavanie poznatkov o zdraví a systémoch zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách a na medzinárodnej úrovni; tieto poznatky tvoria základ iniciatívy „Zdravotný stav v EÚ“ .“

Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Angel Gurría dodal: Ak by sa štandardy starostlivosti v jednotlivých krajinách EÚ zvýšili na najvyššiu možnú úroveň, dalo by sa zachrániť oveľa viac životov. Treba sa viac usilovať o zníženie nerovnosti v dostupnosti a kvalite zdravotnej starostlivosti a zdroje v európskych systémoch zdravotnej starostlivosti sa musia efektívnejšie nasmerovať tam, kde majú najväčší vplyv na výsledky v oblasti zdravia vrátane prevencie.“

Stručný pohľad na zdravie: Európa – najdôležitejšie závery

Potrebujeme účinnejšie systémy zdravotnej starostlivosti: každý rok zomiera na choroby, ktorým je možné predísť, 550 000 osôb v produktívnom veku. V súčasnosti je obéznych 16 % dospelých (zvýšenie oproti 11 % v roku 2000) a každá piata osoba naďalej fajčí. Veľa ľudských životov by sa mohlo zachrániť tým, že by sa na jednej strane viac investovalo do stratégií na podporu zdravia a prevencie chorôb, aby sa riešili tieto a iné rizikové faktory, a že by sa na druhej strane zlepšila kvalita starostlivosti o osoby s akútnymi a chronickými chorobami.

Viac..  Úmrtnosť na covid-19 počas minulého týždňa stúpla iba v Európe, najviac v Nórsku a na Slovensku

Potrebujeme dostupnejšie systémy zdravotnej starostlivosti: 27 % pacientov ide na pohotovosť len z toho dôvodu, že nie je dostupná primárna zdravotná starostlivosť; v priemere 15 % zdravotníckych výdavkov platia priamo samotní pacienti (medzi jednotlivými krajinami sú veľké rozdiely). V porovnaní so zámožnejšími občanmi sú chudobní Európania vystavení v priemere 10-krát väčšiemu riziku, že z finančných dôvodov nedostanú primeranú zdravotnú starostlivosť. Politiky členských štátov by sa mali zamerať na zníženie finančných prekážok prístupu k zdravotnej starostlivosti, posilnenie prístupu k primárnej starostlivosti a skrátenie dĺžky čakania.

Potrebujeme odolnejšie systémy zdravotnej starostlivosti: podiel obyvateľov starších ako 65 rokov sa v celej EÚ zvýšil z menej ako 10 % v roku 1960 na takmer 20 % v roku 2015 a očakáva sa, že do roku 2060 sa zvýši takmer na 30 %. Starnutie obyvateľstva, ako aj zvyšujúci sa výskyt chronických chorôb a stále väčšie rozpočtové obmedzenia si budú vyžadovať zmenu spôsobu poskytovania zdravotnej starostlivosti; súčasťou tejto zmeny je rozvoj elektronického zdravotníctva, skrátenie dĺžky pobytu v nemocnici tým, že sa zlepší organizácia služieb v primárnej a komunitnej starostlivosti, ako aj zabezpečenie rozumnejšieho používania výdavkov na lieky aj tým, že sa plne využijú možnosti generických náhrad.

Informačný cyklus k správe „Zdravotný stav v EÚ“

Cieľom informačného cyklu k správe „Zdravotný stav v EÚ“ je pomôcť členským štátom reagovať na uvedené výzvy tým, že sa podporí ich snaha o získavanie poznatkov a vybudovanie silnejšej znalostnej základne pre tvorbu politiky. Do informačného cyklu patrí rad analytických produktov vyvinutých v spolupráci s OECD a Európskym observatóriom zdravotníckych systémov a politík.

Uverejnená správa je prvým výstupom v tomto cykle. Ďalším krokom je do novembra 2017 vypracovať zdravotné profily za všetkých 28 krajín EÚ, z ktorých vyplynú osobitné charakteristiky a výzvy v jednotlivých krajinách.

K 28 profilom patrí aj analytický dokument Komisie, v ktorom sa prepoja výsledky so širšou agendou EÚ a vysvetlia špecifické podmienky v každom členskom štáte. Cyklus zakončí dobrovoľná výmena, ktorú môžu členské štáty navrhnúť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …