thyssen
Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Európsky týždeň odborných zručností: Objavte a zdokonaľte svoj talent a schopnosti

Európska komisia organizuje v týždni od 5. do 9. decembra 2016 prvý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý má účastníkov podnietiť k tomu, aby prostredníctvom odborného vzdelávania objavovali, používali a zdokonaľovali svoj talent a schopnosti.

Európska komisia organizuje v týždni od 5. do 9. decembra 2016 prvý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý má účastníkov podnietiť k tomu, aby prostredníctvom odborného vzdelávania objavovali, používali a zdokonaľovali svoj talent a schopnosti. Ide o jedno z desiatich kľúčových opatrení navrhnutých Komisiou v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý bol predstavený v júni tohto roku.

Počas Európskeho týždňa odborných zručností Komisia upozorní na vysokokvalitné iniciatívy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, pričom jej konečným cieľom je poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné pre rýchlo sa meniaci trh práce. Po celej Európe – vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, krajinách EZVO a kandidátskych krajinách EÚ – sa uskutoční vyše 650 podujatí, ktorými sa zdôrazní kľúčový význam odborného vzdelávania a prípravy pri podpore zručností, pracovných miest, inovácie a konkurencieschopnosti. Zoznam podujatí za každú krajinu je k dispozícii online.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová k tomu uviedla: „Tento európsky týždeň prezentuje špičkové výsledky odborného vzdelávania a prípravy. Odborné vzdelávanie a príprava umožňuje mladým ľuďom získať zamestnanie rýchlejšie a môže sa stať rozumnou kariérnou voľbou pre každého. Voľba odborného vzdelávania a prípravy ako prvej, a nie až druhej možnosti je ťažiskom nového programu Európskej komisie v oblasti zručností pre Európu. “ 

Rozvoj odborných znalostí môže viesť ku kvalitnému zamestnaniu, podnikateľskému zmýšľaniu, príťažlivej a naplňujúcej kariére a príležitostiam na nepretržité zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Na zapojenie sa vyzvala Komisia všetky zainteresované strany: žiakov a študentov, rodičov, podniky, obchodné organizácie, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie poskytujúce vzdelávanie dospelých, výskumných pracovníkov, kariérnych poradcov, verejné orgány a spoločnosť ako celok.

Súčasťou podujatí na európskej úrovni bude aj európske podnikateľské fórum pre odborné vzdelávanie a prípravu, konferencia s názvom „Zručnosti dospelých“, stretnutie zúčastnených strán v rámci Európskeho združenia učňovskej prípravy, fórum komunity výskumných pracovníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, fórum poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy/profesionálnych poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania a fórum aliancií a rád pre sektorové zručnosti. V závere týždňa sa budú udeľovať ceny za špičkovú úroveň a kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v rôznych kategóriách a propagovať veľké projekty, ktoré získali finančné prostriedky z EÚ a zo zdrojov jednotlivých štátov.

Súvislosti

Novým programom v oblasti zručností pre Európu dala Európska komisia nový impulz v súvislosti s potrebou informovať mladých ľudí, ich rodičov a ďalších kategórií študentov a žiakov o tom, že odborné vzdelávanie a príprava môžu byť rovnako atraktívne ako tradičný spôsob vzdelávania od strednej školy po univerzitu. Prostredníctvom Európskeho týždňa odborných zručností chce Komisia upriamiť pozornosť na odborné vzdelávanie a prípravu ako možnosť, ktorá ponúka kvalitné zamestnanie, mzdy a profesionálny rast v pracovnom živote. Odborné vzdelávanie a príprava prispieva ako celok k plneniu strategických priorít Komisie v oblasti konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti. Voľba odborného vzdelávania a prípravy ako prvej možnosti je kľúčovým prvkom nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý Komisia predložila v júni 2016.

Komisia vyzýva zainteresované strany v celej Európe na to, aby počas tohto obdobia organizovali podujatia a aktivity, napríklad dni otvorených dverí, propagáciu úspešných programov odborného vzdelávania a prípravy alebo ďalšie osvetové činnosti.

Viac..  Rok 2021 v regionálnom rozvoji: Vyše 310 miliónov eur z eurofondov išlo na školy, škôlky, verejnú dopravu aj cesty

Niekoľko príkladov:

  • „Majstrovstvá Nemecka v predvádzaní remesiel“ v nemeckom Münsteri (slávnostné ukončenie naplánované na 10. 12. 2016), ktoré na federálnej úrovni každý rok spoločne organizuje Nemecká konfederácia remesiel s rôznymi remeselnými komorami vo vyše 130 rôznych remeslách. Toto podujatie upozorňuje na význam podnikovej odbornej prípravy, propaguje prácu profesionálnych remeselníkov, informuje o výcvikových strediskách a podporuje nadaných učňov v ich kariérnom rozvoji. Celkovo sa na tomto podujatí zúčastní každý rok až 3000 mladých remeselníkov a 800 z nich, víťazov z jednotlivých spolkových republík, má možnosť uchádzať sa na federálnej úrovni o zisk celonárodnej ceny.
  • Súťaž študentov odborného vzdelávania a prípravy o najlepšiu fotografiu, blog a esej na tému „Mobilita do Európy a späť“, ktorú organizuje Archimedova nadácia z estónskeho Tallinnu (31. 10. – 15. 11. 2016). Súťaž „Mobilita do Európy a späť“ je každoročná súťaž pre estónskych študentov odborného vzdelávania a prípravy. Jej cieľom je poukázať na špičkovú úroveň tohto typu vzdelávania prostredníctvom príbehov, blogov a fotografií viažucich sa k obdobiu stáží. Súťaž si získala veľkú popularitu. V minulosti boli príbehy súvisiace s odborným vzdelávaním a prípravou zaradené do malých kníh a uverejnené v blogu nadácie Archimedes a na spravodajskom portáli Delfi. V tomto roku sa uskutoční súťaž aj pre študentov školského vzdelávania a vzdelávania dospelých.
  • „OrientAkcie“(1. 10. – 20. 12. 2016), ktoré organizuje Francúzske spoločenstvo Belgicka – združenia „Chambre Enseignement Bassins Huy-Waremme-Liège“ a „Cité des métiers de Liège“. Účelom týchto podujatí je umožniť malým deťom objavovať svet podnikov a podnikania a informovať ich o pracovných miestach v týchto oblastiach. Je to dôležité z hľadiska výberu orientácie ich štúdia na strednej škole. Na to, aby si vybrali správne, je potrebné poskytnúť im pozitívny obraz manuálnej práce a jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, sú návštevy podnikov.
  • Pozri sa, ako to funguje v závode na výrobu automobilov MINI v OxfordeBMW Group UK v britskom Oxforde (8. 12. 2016). Závod na výrobu automobilov MINI v Oxforde usporiada 8. decembra deň otvorených dverí pre riaditeľov škôl a poradcov v oblasti kariéry a priamo na mieste im ponúkne návštevu výrobného závodu a strediska odbornej prípravy. Učni strediska MINI hosťom priblížia svoj vzdelávací program a prevedú ich po závode. Cieľom tohto podujatia je zmeniť nazeranie ľudí a pomôcť im nahliadnuť „do kuchyne“ úspešného výrobného závodu v Spojenom kráľovstve, ako aj sprostredkovať viac informácií o úspešnom systéme učňovského vzdelávania spoločnosti BMW Group v Spojenom kráľovstve.

Európsky týždeň sa uskutočňuje aj s výraznou podporou zo strany Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …