dron
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ministri dopravy EÚ schválili úpravu pravidiel v oblasti civilného letectva

Minister dopravy Arpád Érsek sa zúčastnil stretnutia Rady EÚ pre dopravu. Hlavnou témou zasadnutia bola bezpečnosť v doprave. Ministri schválili úpravu pravidiel v oblasti civilného letectva.

Aktuálny návrh obsahuje vôbec prvé celoeurópske bezpečnostné pravidlá pre civilné bezpilotné lietadlá, teda drony a otvára možnosť pre nové inovatívne výrobky. Členským štátom dáva zároveň právo obmedziť prevádzku dronov, napr. z dôvodu bezpečnosti, ochrany súkromia a rovnako v blízkosti letísk alebo nad zastavanými plochami.

„Som rád, že rýchly pokrok slovenského predsedníctva pri zabezpečení dnešných dohôd vyzdvihla Komisia a ostatné členské štáty. V námornej doprave Rada ministrov prerokovala celý balík smerníc, ktoré prispejú k ďalšiemu zlepšeniu bezpečnosti pasažierov a k zjednodušeniu legislatívy. Ide o bezpečnostné pravidlá pre osobné lode a registráciu pasažierov. Tieto bezpečnostné pravidlá musia byť ešte prerokované s Európskym parlamentom,” uviedol po skončení stretnutia Arpád Érsek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.   

Ministri udelili Európskej komisii mandát na začatie rokovaní s Arménskom o dohode v leteckej doprave. V súčasnosti totiž chýba priame letecké spojenie a pri lete z Únie do Arménska je potrebné prestupovať v Rusku alebo na Ukrajine.

Živá bola aj diskusia ohľadom uplatňovania sociálnej legislatívy v doprave.  Ide o veľmi citlivú a rozdeľujúcu tematiku. Na boj proti lacnejším prepravcom predovšetkým z východnej Európy niektoré štáty zaviedli národné pravidlá, ktoré predstavujú prekážky a sú predmetom preskúmavania Komisie. Komisia taktiež pripravuje novú iniciatívu týkajúcu sa prepravcov v budúcom roku, ktorá si bude vyžadovať podrobné preskúmanie a ďalšie diskusie.

Viac..  Transporty zvierat v otrasných podmienkach pokračujú. Búria sa aj slovenskí europoslanci

Doprava v Európe si v nasledujúcich rokoch vyžiada veľké investície do novej a do obnovy už existujúcej infraštruktúry. Je potrebné preto nájsť inovatívne prístupy financovania v spolupráci so súkromnou sférou. Predsedajúci minister Arpád Érsek diskutoval s viceprezidentom Európskej investičnej banky Pim Van Ballekomomom  o nových možnostiach financovania, ktoré prináša Európsky fond pre strategické investície.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …