mogherini
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini. PHOTO: © European Union.

Rada sa rozhodla podpísať dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou

Rada sa tiež rozhodla predbežne vykonávať niektoré časti tejto dohody. Dohoda sa postúpi Európskemu parlamentu na udelenie súhlasu s jej uzavretím. Podpíšu ju vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, ministri zahraničných vecí EÚ a kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez Parrilla 12. decembra 2016 o 9.30 hod.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová uviedla: Pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a Kubou, nachádzame sa skutočne v bode zlomu. Spoločne sa posúvame smerom k užšiemu a konštruktívnejšiemu partnerstvu, v ktorom sa odrážajú silné historické, hospodárske a kultúrne väzby spájajúce Európu a Kubu. EÚ je pripravená podporiť na základe novej dohody proces hospodárskej a spoločenskej modernizácie Kuby, a teším sa na ďalšie posilnenie našich bilaterálnych vzťahov.

Dohoda o politickom dialógu a spolupráci, ktorá je vôbec prvou dohodou medzi EÚ a Kubou, bude predstavovať nový právny rámec vzťahov medzi EÚ a Kubou. Predpokladá sa v nej posilnenie politického dialógu, zintenzívnenie dvojstrannej spolupráce a rozvoj spoločných aktivít na multilaterálnych fórach.

Cieľom tejto dohody je podporiť proces transformácie kubánskeho hospodárstva a spoločnosti. Dohodou sa podporuje dialóg a spolupráca s cieľom stimulovať udržateľný rozvoj, demokraciu a ľudské práva a nájsť spoločné riešenia pre globálne problémy.

Dohoda pozostáva z troch hlavných kapitol týkajúcich sa politického dialógu, spolupráce a dialógu o sektorovej politike, ako aj obchodu a obchodnej spolupráce.

Viac..  SMER-SD: Predseda strany R. Fico poslal výzvu predsedníčke eurokomisie, v ktorej má informovať o posledných udalostiach

Rada pre zahraničné veci prijala 10. februára 2014 smernice na rokovania. Rokovania sa začali v apríli 2014 a skončili po siedmich kolách v marci 2016. Vysoká predstaviteľka navštívila Kubu 11. marca 2016 pri príležitosti siedmeho oficiálneho zasadnutia v rámci politického dialógu medzi EÚ a Kubou, na ktorom bola táto dohoda formálne parafovaná.

Uvedená dohoda sa podpíše a uzavrie ako „zmiešaná“ dohoda. Znamená to, že na strane EÚ ju musia podpísať EÚ aj členské štáty a ratifikovať všetky príslušné národné a regionálne parlamenty. Kým ju neratifikujú všetky členské štáty, bude sa vykonávať predbežne. Predbežné vykonávanie sa bude týkať ustanovení v právomoci EÚ.

Rada zároveň zrušila spoločnú pozíciu EÚ o Kube z roku 1996. Hlavným cieľom spoločnej pozície EÚ o Kube z roku 1996 bola stimulácia prechodu na pluralitnú demokraciu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, ako aj udržateľná obnova a zlepšenie životnej úrovne Kubáncov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …