EU
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vyše desatina obyvateľov EÚ si nemôže finančne dovoliť ísť posedieť von ani raz mesačne

Každý šiesty občan EÚ zároveň nemá prostriedky na to, aby sa na týchto voľnočasových aktivitách zúčastňoval pravidelne

Prieskum Eurostatu odhalil, že až 13 percent obyvateľov EÚ vo veku 16 a viac rokov si nemôže finančne dovoliť sa aspoň raz za mesiac stretnúť s priateľmi alebo rodinou a ísť s nimi von na posedenie, zatiaľ čo takmer 18 percent občanov si nemohli dovoliť pravidelnú účasť na voľnočasovej aktivite. Údaje sú z roku 2014.

Táto situácia sa o niečo viac týkala ľudí v produktívnom veku (25-64 rokov), kde si nemohlo posedenie vonku s priateľmi alebo rodinou dovoliť 13,9 percenta a starších ľudí (nad 65 rokov) s podielom 13,5 percenta, ako mladých (vo veku 16-24 rokov), kde toto číslo predstavovalo 11 percent.

Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, pri týchto zisteniach vychádza z osobitného zberu údajov z roku 2014 na tému doplnkové premenné o materiálnom strádaní.

zaznam-na-celu-obrazovku-2-12-2016-161205-bmp

Najhoršie sú na tom v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku

Najhoršia situácia v tomto ohľade je v Maďarsku (36,5%), Rumunsku (35,7%) a Bulharsku (30%), kde až približne tretina celej populácie uviedla, že si nemôže dovoliť ísť aspoň raz mesačne von s priateľmi alebo rodinou. Vysoký podiel bol zaznamenaný aj v Grécku (20,7%), na Malte (19,2%), v Írsku (18,4%) a v Litve (17,4%). Obzvlášť zasiahnutí sú pritom starší ľudia v Rumunsku, kde si až 43 percent ľudí vo vekovej skupine nad 65 rokov nemôže podobnú aktivitu dovoliť. Naopak, v Maďarsku je podobná situácia medzi mladšími, kde toto číslo predstavuje 40 percent ľudí vo veku 16-24 rokov.

Viac..  Vladimír Bilčík: Prečo máme Konferenciu o budúcnosti EÚ? Po odchode Británie už nechceme ďalšie "exity"

Úplne opačná situácia je v Švédsku, kde predstavoval podiel ľudí, ktorí si nemôže dovoliť ísť aspoň raz mesačne von s priateľmi alebo rodinou, menej ako jedno percento vo všetkých vekových kategóriách. Nasledujú Fínsko (1,5%), Dánsko (3,2%), Holandsko (3,3%), Česká republika (3,4%) a Luxembursko (4,1%).

Vo Fínsku, Luxembursku a v Švédsku si ľudia môžu najviac dovoliť ísť si pravidelne posedieť do spoločnosti s rodinou alebo priateľmi

Vo Fínsku (3,2%), v Luxembursku (4%) a vo Švédsku (4,2%) bol v roku 2014 v rámci celej EÚ najnižší podiel ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť pravidelné posedenie s priateľmi alebo rodinou v spoločnosti. Opačný prípad bol v Rumunsku (56,1%), kde si vyše polovica ľudí podobnú voľnočasovú aktivitu nemohla dovoliť, nasledovali Bulharsko (37,5%), Litva (35,2%) a Maďarsko (32,4%).

Vo väčšine členských štátov bola najviac zasiahnutá veková skupina 24-64 rokov, teda ľudia v produktívnom veku. Výnimkou sú na jednej strane Dánsko, Írsko a Veľká Británia, kde je viac zasiahnutá skupina mladých ľudí, a na druhej strane Estónsko, Rumunsko a Lotyšsko, kde je v tomto ohľade najvyšší podiel medzi starším obyvateľstvom.

zaznam-na-celu-obrazovku-2-12-2016-162043-bmp

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lockdown

AKTUÁLNE: Slovensko vstupuje do dvojtýždňového lockdownu. Od polnoci začne platiť núdzový stav

Vláda schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý bude platiť od dnešnej polnoci 90 dní. …