Matecna
Slovenská agrárna diplomacia v akcii. Zľava Jana Reváková z odboru poľnohospodárstva Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, počas rokovaní o rybolovných kvótach. PHOTO: Archív MPRV SR.

Slovenské predsedníctvo dosiahlo v oblasti rybolovu jednohlasnosť počas všetkých rokovaní Rady ministrov

Brusel/ Bratislava, 14. december 2016 – Slovensko doviedlo v otázke rybolovných kvót pre Atlantik, Severné more a medzinárodné vody Radu ministrov poľnohospodárstva a rybolovu EÚ k jednohlasnej dohode. Vnútrozemská krajina sa tak zapíše do dejín ako jedna z mála, ktoré dosiahli konsenzus všetkých členských krajín počas všetkých rokovaní o rybolovných kvótach, ktoré sa vždy konajú v druhej polovici roku.

„Slovensko je vnútrozemská krajina, ale svoju nestrannosť sme premenili na výhodu a úlohu mediátora sme prevzali s plnou zodpovednosťou. Téme rybolovu, ktorá doteraz rozdeľovala Európsku úniu sme venovali množstvo energie a úsilia. Kvalitná práca našej agrárnej diplomacie dokázala nakoniec celú úniu zjednotiť,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Cieľom SR počas náročných dvojdňových rokovaní od pondelka do dohody až dnes o druhej hodine po polnoci, bolo dosiahnuť maximálny udržateľný výlov (MUV) na rok 2017 všade, kde to bolo možné. MUV je ročná hranica objemu rybolovu konkrétnej populácie rýb, ktorá zabezpečí jej udržateľné biologické prežitie. Vďaka dohode stúpol počet populácií na tejto úrovni z 36 na 41. MUV musia všetky populácie dosiahnuť najneskôr v roku 2020.

Viac..  PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä koronavírus a pomoc pre utečencov

Základom dnešnej dohody bola udržateľnosť. Udržateľné hospodárenie s populáciami rýb vo vodách EÚ a mimo vôd EÚ, pri zohľadnení socioekonomických dopadov na sektor rybolovu. „Úspešne sme dokázali nájsť konsenzus v odlišných názoroch v prospech všetkých zúčastnených strán a stanovili sme základ pre dosiahnutie maximálneho udržateľného výlovu. Slovensko tak ukončilo svoje predsedníctvo v oblasti poľnohospodárstva veľkým diplomatickým úspechom,“ uzavrela ministerka Gabriela Matečná.

Údaje na zvýšenie, či zníženie rybolovných objemov predkladá Európska komisia v spolupráci s Predsedníctvom a Radou na základe vedeckých údajov o aktuálnych stavoch populácií jednotlivých druhov rýb. Rybolov je pre 24 z 28 členských krajín EÚ významným hospodárskym odvetvím zamestnávajúcim desiatky tisíc ľudí.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Matovic

Dnes zasadne Ústredný krízový štáb. Vrátime sa s opatreniami o krok späť?

BRATISLAVA / Za uplynulých 24 hodín v našej krajine pribudlo 6 nový prípad, dokopy tak na …