EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Tri európske inštitúcie podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017
Predseda EK Jean-Claude Juncker, predseda EP Martin Schulz a držiteľ rotujúceho predsedníctva Rady Robert Fico. PHOTO: © European Union- EP.

Tri európske inštitúcie podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, držiteľ rotujúceho predsedníctva Rady Robert Fico a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker podpísali celkom prvé spoločné vyhlásenie, v ktorom sa stanovujú ciele a priority EÚ v oblasti legislatívneho postupu v roku 2017.

Vychádzajúc zo strategických usmernení Európskej rady a z 10 priorít, na vytvorenie ktorých dal Junckerovej Komisii mandát Európsky parlament, sa predsedovia týchto troch európskych inštitúcií dohodli na niekoľkých návrhoch, ktorým v rámci legislatívneho postupu dajú prioritu. Zabezpečí sa tým to, že EÚ bude prinášať konkrétne výsledky pre svojich občanov a riešiť najpálčivejšie problémy, ktorým Európa čelí.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Dnešné spoločné vyhlásenie predstavuje nový medzník v spôsobe, akým EÚ môže dosahovať lepšie a rýchlejšie výsledky pri riešení našich spoločných výziev. Prvýkrát v histórii EÚ sa tieto tri európske inštitúcie dohodli na obmedzenom počte iniciatív s veľkým politickým významom, ktoré by mali prejsť zrýchleným legislatívnym postupom. Možno sme tri rôzne inštitúcie, ale existuje iba jeden európsky projekt, pre ktorý pracujeme, a zastupujeme záujmy všetkých občanov Európskej únie. To, čoho sme boli svedkami v prípade európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, by sa malo stať novou normou na spoločné dosahovanie rýchlych a zmysluplných riešení. V Európe platí, že kde je vôľa, tam je cesta.“

Okrem záväzku EÚ pokračovať v práci na všetkých legislatívnych návrhoch, ktoré sú už predložené, predsedovia týchto troch inštitúcií v spoločnom vyhlásení stanovili šesť konkrétnych oblastí, v ktorých by mali byť návrhy zrýchlené. Predsedovia Parlamentu, Rady a Komisie sa zaviazali zefektívniť úsilie svojich inštitúcií, aby zaručili rýchly legislatívny postup v prípade týchto prioritných iniciatív a aby sa výsledky v možných prípadoch dosiahli do konca roka 2017.

  1. Nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície – prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI 2.0), prepracovaných nástrojov na ochranu obchodu, bankovej únie, únie kapitálových trhov a zlepšenia nakladania s odpadmi v obehovom hospodárstve.
  2. Riešenie sociálneho rozmeru Európskej únie – prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zlepšenej koordinácie sociálneho zabezpečenia, Európskeho aktu o prístupnosti a európskeho zboru solidarity.
  3. Lepšia ochrana bezpečnosti našich občanov – prostredníctvom systému vstup/výstup, inteligentných hraníc a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), kontroly nad strelnými zbraňami, nástrojov na kriminalizáciu terorizmu, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).
  4. Reforma a rozvoj našej migračnej politiky v duchu zodpovednosti a solidarity – prostredníctvom reformy spoločného európskeho azylového systému (vrátane dublinského mechanizmu), balíka opatrení v oblasti legálnej migrácie a plánu pre vonkajšie investície s cieľom riešiť základné príčiny migrácie zlepšením investovania a vytvárania pracovných miest v partnerských krajinách.
  5. Splnenie nášho záväzku vykonávať prepojený jednotný digitálny trh – prostredníctvom reforiem EÚ v oblasti telekomunikácií a autorských práv, využívania pásma 700 MHz v Únii, zabránenia neopodstatnenému geografickému blokovaniu, smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a spoločných pravidiel ochrany údajov.
  6. Dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je ambiciózna energetická únia a výhľadová politika v oblasti zmeny klímy – prostredníctvom rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, Parížskej dohody a balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov.
Viac..  EÚ vyhlásila rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva

Okrem toho traja predsedovia zdôrazňujú štyri zásadné problémy, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a ďalší pokrok v roku 2017: i) oddanosť spoločným európskym hodnotám, zásadám právneho štátu a základným právam; ii) boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; iii) zachovanie zásady voľného pohybu pracovníkov a iv) podporovanie stability, bezpečnosti a mieru.

Toto spoločné úsilie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie je súčasťou nového spoločného záväzku a explicitne sa predpokladá v odseku 7 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, v ktorom sa Únii umožňuje meniť návrhy na činy a dosahovať výsledky tam, kde sú najviac potrebné.

Ďalšie kroky

Všetky tri inštitúcie sa dohodli na dôslednom spoločnom monitorovaní a sledovaní pokroku, pokiaľ ide o vykonávanie spoločného vyhlásenia, a to na politickej úrovni aj na úrovni vyšších úradníkov. Na politickej úrovni sa vykonávanie spoločného vyhlásenia bude monitorovať spoločne a pravidelne prostredníctvom stretnutí predsedov troch inštitúcií v marci, júli a novembri 2017. Na technickej úrovni sa vykonávanie spoločného vyhlásenia bude monitorovať spoločne a pravidelne v skupine pre medziinštitucionálnu koordináciu, zasadnutím na úrovni vyšších úradníkov (ako sa predpokladá v bode 50 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva).

Na uľahčenie monitorovania a sledovania nadväzných opatrení k spoločnému vyhláseniu sa v pracovnom dokumente sprevádzajúcom spoločné vyhlásenie detailne opisujú iniciatívy, ktoré sa majú v roku 2017 zrýchliť.

Súvislosti

Tri európske inštitúcie sa 15. marca 2016 dohodli na novej Medziinštitucionálnej dohode (IIA) o lepšej tvorbe práva, aby zlepšili kvalitu a výsledky európskych právnych predpisov. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva prináša zmeny v rámci celého cyklu tvorby politík, počnúc konzultáciami a posúdením vplyvu až po prijímanie, vykonávanie a hodnotenie právnych predpisov EÚ. Podľa novej medziinštitucionálnej dohody musí dôjsť k spoločným dohodám o kľúčových témach, ktoré by mali zákonodarcovia uprednostniť, vrátane zjednodušení existujúcich právnych predpisov.

O dac

Odporúčame pozrieť

solarne panely, cista energia

EÚ by mala do roku 2030 zvýšiť energetickú účinnosť na 35%

EP schválil svoj mandát na rokovania s Radou o záväzných cieľoch, ktoré by do roku …