EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Tri európske inštitúcie podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017
Predseda EK Jean-Claude Juncker, predseda EP Martin Schulz a držiteľ rotujúceho predsedníctva Rady Robert Fico. PHOTO: © European Union- EP.

Tri európske inštitúcie podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, držiteľ rotujúceho predsedníctva Rady Robert Fico a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker podpísali celkom prvé spoločné vyhlásenie, v ktorom sa stanovujú ciele a priority EÚ v oblasti legislatívneho postupu v roku 2017.

Vychádzajúc zo strategických usmernení Európskej rady a z 10 priorít, na vytvorenie ktorých dal Junckerovej Komisii mandát Európsky parlament, sa predsedovia týchto troch európskych inštitúcií dohodli na niekoľkých návrhoch, ktorým v rámci legislatívneho postupu dajú prioritu. Zabezpečí sa tým to, že EÚ bude prinášať konkrétne výsledky pre svojich občanov a riešiť najpálčivejšie problémy, ktorým Európa čelí.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Dnešné spoločné vyhlásenie predstavuje nový medzník v spôsobe, akým EÚ môže dosahovať lepšie a rýchlejšie výsledky pri riešení našich spoločných výziev. Prvýkrát v histórii EÚ sa tieto tri európske inštitúcie dohodli na obmedzenom počte iniciatív s veľkým politickým významom, ktoré by mali prejsť zrýchleným legislatívnym postupom. Možno sme tri rôzne inštitúcie, ale existuje iba jeden európsky projekt, pre ktorý pracujeme, a zastupujeme záujmy všetkých občanov Európskej únie. To, čoho sme boli svedkami v prípade európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, by sa malo stať novou normou na spoločné dosahovanie rýchlych a zmysluplných riešení. V Európe platí, že kde je vôľa, tam je cesta.“

Okrem záväzku EÚ pokračovať v práci na všetkých legislatívnych návrhoch, ktoré sú už predložené, predsedovia týchto troch inštitúcií v spoločnom vyhlásení stanovili šesť konkrétnych oblastí, v ktorých by mali byť návrhy zrýchlené. Predsedovia Parlamentu, Rady a Komisie sa zaviazali zefektívniť úsilie svojich inštitúcií, aby zaručili rýchly legislatívny postup v prípade týchto prioritných iniciatív a aby sa výsledky v možných prípadoch dosiahli do konca roka 2017.

  1. Nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície – prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI 2.0), prepracovaných nástrojov na ochranu obchodu, bankovej únie, únie kapitálových trhov a zlepšenia nakladania s odpadmi v obehovom hospodárstve.
  2. Riešenie sociálneho rozmeru Európskej únie – prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zlepšenej koordinácie sociálneho zabezpečenia, Európskeho aktu o prístupnosti a európskeho zboru solidarity.
  3. Lepšia ochrana bezpečnosti našich občanov – prostredníctvom systému vstup/výstup, inteligentných hraníc a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), kontroly nad strelnými zbraňami, nástrojov na kriminalizáciu terorizmu, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).
  4. Reforma a rozvoj našej migračnej politiky v duchu zodpovednosti a solidarity – prostredníctvom reformy spoločného európskeho azylového systému (vrátane dublinského mechanizmu), balíka opatrení v oblasti legálnej migrácie a plánu pre vonkajšie investície s cieľom riešiť základné príčiny migrácie zlepšením investovania a vytvárania pracovných miest v partnerských krajinách.
  5. Splnenie nášho záväzku vykonávať prepojený jednotný digitálny trh – prostredníctvom reforiem EÚ v oblasti telekomunikácií a autorských práv, využívania pásma 700 MHz v Únii, zabránenia neopodstatnenému geografickému blokovaniu, smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a spoločných pravidiel ochrany údajov.
  6. Dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je ambiciózna energetická únia a výhľadová politika v oblasti zmeny klímy – prostredníctvom rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, Parížskej dohody a balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov.
Viac..  Poslanci chcú zmeniť fungovanie ÚPN. Odborníci hovoria o čistkách a normalizácii

O dac

Odporúčame pozrieť

Korcok

Ivan Korčok: Oceňujem vyjadrenie Theresy May, že silná EÚ je v britskom záujme

V bezprostrednej reakcii na prejav britskej premiérky Theresy May vo Florencii telefonoval z Washingtonu v …