WOJCIECHOWSKI, Janusz
Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Ochrana občanov pred pandémiami a inými cezhraničnými hrozbami má veľké nedostatky

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov celoeurópske plánovanie na ochranu občanov pred závažnými hrozbami pre zdravie, ako je pandémia chrípky, má významné nedostatky. Hoci sa v posledných rokoch prijalo niekoľko dôležitých krokov, členské štáty a ich orgány verejného zdravia musia ešte lepšie spolupracovať, hovoria audítori.

Členské štáty EÚ nesú hlavnú zodpovednosť v oblasti verejného zdravia. Úloha Komisie spočíva najmä v poskytovaní podpory a prijímaní dodatočných opatrení. EÚ identifikovala závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ako oblasť, v ktorej členské štáty môžu postupovať účinnejšie spoločne. V rozhodnutí EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia z roku 2013 sa zaviedli dôležité zmeny na zlepšenie plánovania a koordináciu reakcie. Tiež sa ním posilnila úloha Výboru pre zdravotnú bezpečnosť, ktorý bol neformálne zriadený Radou ministrov zdravotníctva v roku 2001.

Audítori dospeli k záveru, že hoci bolo rozhodnutie z roku 2013 dôležitým krokom k zlepšeniu rámca EÚ pre bezpečnosť zdravia a lepšej pripravenosti EÚ na riešenie závažných ohrození zdravia, na úrovni členských štátov a Komisie pretrvávajú značné nedostatky. Taktiež dospeli k záveru, že hoci sa Výbor pre zdravotnú bezpečnosť ukázal byť veľmi dôležitý, čelí strategickým a operačným výzvam, ktoré je potrebné vyriešiť.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Jeden z 10-tisíc je vždy jeden z nás

Nárast cestovania a obchodu umožňuje rýchle šírenie chorôb cez hranice, čo znamená, že bezpečnosť zdravia v jednom členskom štáte často závisí od bezpečnosti zdravia u jeho susedov“, povedal Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. Je potrebné urobiť viac na riešenie týchto nedostatkov v plánovaní a koordinácii, ak majú mať občania EÚ plný úžitok z toho, čo bolo zriadené doteraz.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: O Klusovi

Je veľmi sexi kopnúť si do niekoho, kto je už na zemi. Hlavne na Slovensku. …

Consent choices