matecna
Podujatie „Postavme sa spolu s vidieckymi ženami do boja za ukončenie hladu a chudoby“. PHOTO: Archív MPRV SR.

Až 60 % chronicky hladujúcej populácie sveta tvoria ženy a deti

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná vystúpila na pôde Organizácie spojených národov a jej Inštitúcie pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci (FAO) v rámci podujatia „Postavme sa spolu s vidieckymi ženami do boja za ukončenie hladu a chudoby“ organizovanom Slovenskom v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie.

„Ak by ženy na svete mali rovnaký prístup k produktívnym zdrojom a vidieckemu zamestnaniu ako muži, zvýšili by sa výnosy fariem o 20 až 30 %. Počet hladujúcich ľudí  na Zemi by tak klesol o takmer pätinu. Ženy pritom tvoria 43 % globálnej pracovnej sily v poľnohospodárstve, ale vlastnia menej ako pätinu poľnohospodárskej pôdy. Podpora rodovej rovnosti nie je prínosom len pre ženy, ale pre celú spoločnosť,“  uviedla ministerka G. Matečná. Najmä v rozvojových krajinách sa ukazuje, že ak sú ženy naplno zapojené a majú práva, stúpa zdravie rodín a rastie aj ich príjem a úspory.

Odhaduje sa, že 60 % chronicky hladujúcej populácie sveta tvoria ženy a deti. Väčšina z nich žije v rozvojových krajinách a poľnohospodárstvo je ich hlavným zdrojov prímov. Ženy na vidieku pritom zohrávajú kľúčovú úlohu v produkcii potravín a popritom sa starajú aj o domácnosť. Cieľom podujatia bolo poukázať na potrebu znižovania rodových rozdielov žien a dievčat práve v oblasti poľnohospodárstva a ich príspevku k znižovaniu podvýživy a potravinovej bezpečnosti. Slovenské predsedníctvo si stanovilo rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien ako kľúčovú prioritu v oblasti humanitárnej pomoci a rozvoji.

Viac..  Európska komisia vyzýva na skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov

FAO je najväčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou organizáciou orientuje na potravinovú bezpečnosť a výživu. V súčasnosti má 197 členov. Rieši otázky potravinovej sebestačnosti, odstraňovanie hladu a podvýživy vo svete. Realizuje aktivity v rozvojových krajinách zamerané na zvyšovanie produktivity poľnohospodárstva, prístupe k zdrojom pitnej vody, zabraňovaniu erózie a boj proti zaberaniu lesnej pôdy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Ženy musia mať absolútne rovnocenné príležitosti realizovať sa ako muži

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Do …

Consent choices