hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ odsúhlasila pravidlá týkajúce sa rizikového kapitálu

Rada schválila svoju rokovaciu pozíciu k zmenám pravidiel EÚ zameraným na podporu investícií do rizikového kapitálu a sociálnych podnikov.

Výbor stálych predstaviteľov požiadal v mene Rady nadchádzajúce predsedníctvo, aby začalo rokovania s Európskym parlamentom, hneď ako Parlament schváli svoju pozíciu.

Navrhované nariadenie je súčasťou plánu EÚ na rozvoj plne funkčnej únie kapitálových trhov, v rámci ktorej sa diverzifikujú zdroje financovania pre európske podniky a dlhodobé projekty. Tento projekt je takisto napojený na Investičný plán EÚ pre Európu.

„Musíme vytvoriť nové možnosti financovania európskych začínajúcich podnikov, inovatívnych MSP a sociálnych podnikov. Prístup k rizikovému kapitálu a sociálnemu podnikaniu je kľúčom pre tento segment hospodárstva,“ vyhásil Peter Kažimír, slovenský minister financií a predseda Rady.

Dva typy fondov

V návrhu sa stanovuje, aby sa európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA) a európske fondy sociálneho podnikania (EuSEF) sprístupnili pre všetkých správcov fondov bez ohľadu na ich veľkosť. Prostredníctvom zmeny nariadení č. 345/2013 a 346/2013 sa ním rozširuje škála spoločností, do ktorých môžu fondy EuVECA a EuSEF investovať. Okrem toho sa zlacní a uľahčí cezhraničné poskytovanie prostriedkov z týchto fondov.

Fondové štruktúry EuVECA a EuSEF boli vytvorené v roku 2013, aby sa ponúkli nové príležitosti na zvýšenie kapitálu:

  • mladých a inovatívnych spoločností;
  • podnikov, ktorých cieľom je dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv.

V nariadeniach č. 345/2013 a 346/2013 sa stanovujú požiadavky na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré chcú využívať označenia EuVECA a EuSEF na poskytovanie prostriedkov zo svojich fondov.

Nedostupné financovanie

Dostupnosť financovania pre MSP je dôležitým faktorom ich rastu a rozvoja, banky však nie sú vždy schopné podporiť ich finančné potreby. Táto tzv. likvidná medzera sa opakovane uvádza ako prekážka hospodárskeho rastu.

Viac..  Pravidlá EÚ budú vyžadovať viac daňovej transparentnosti od nadnárodných spoločností

EÚ čoraz viac zaostáva za Spojenými štátmi, pokiaľ ide o trh rizikového kapitálu. Komisia sa domnieva, že keby boli trhy EÚ s rizikovým kapitálom také rozvinuté ako v USA, na financovanie spoločností v rokoch 2009 až 2014 by bolo k dispozícii 90 mld. EUR.

Zmeny

Podľa dohody dosiahnutej v rámci Rady sú hlavnými zmenami nariadení č. 345/2013 a 346/2013:

  • umožniť väčším správcom fondov, t. j. tým, ktorí spravujú aktíva v hodnote viac ako 500 miliónov EUR, aby poskytovali prostriedky z fondov EuVECA a EuSEF a spravovali ich;
  • rozšíriť škálu podnikov, do ktorých môžu fondy EuVECA investovať, a to aj na nekótované spoločnosti s maximálne 499 zamestnancami (malé podniky so strednou kapitalizáciou) a MSP kótované na rastových trhoch MSP.

Postup

Nariadenie si vyžaduje, aby ho Rada po dohode s Parlamentom prijala kvalifikovanou väčšinou. (Právny základ: článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.)

Nariadenia č. 345/2013 a 346/2013 sa mali preskúmať v roku 2017, ale Komisia sa rozhodla predložiť toto preskúmanie skôr. V ňom sa zistilo niekoľko faktorov brzdiacich rozvoj fondov EuVECA a EuSEF, ktoré sú teraz predmetom jej návrhu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …