EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Rada EÚ odsúhlasila pravidlá týkajúce sa rizikového kapitálu
hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ odsúhlasila pravidlá týkajúce sa rizikového kapitálu

Rada schválila svoju rokovaciu pozíciu k zmenám pravidiel EÚ zameraným na podporu investícií do rizikového kapitálu a sociálnych podnikov.

Výbor stálych predstaviteľov požiadal v mene Rady nadchádzajúce predsedníctvo, aby začalo rokovania s Európskym parlamentom, hneď ako Parlament schváli svoju pozíciu.

Navrhované nariadenie je súčasťou plánu EÚ na rozvoj plne funkčnej únie kapitálových trhov, v rámci ktorej sa diverzifikujú zdroje financovania pre európske podniky a dlhodobé projekty. Tento projekt je takisto napojený na Investičný plán EÚ pre Európu.

„Musíme vytvoriť nové možnosti financovania európskych začínajúcich podnikov, inovatívnych MSP a sociálnych podnikov. Prístup k rizikovému kapitálu a sociálnemu podnikaniu je kľúčom pre tento segment hospodárstva,“ vyhásil Peter Kažimír, slovenský minister financií a predseda Rady.

Dva typy fondov

V návrhu sa stanovuje, aby sa európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA) a európske fondy sociálneho podnikania (EuSEF) sprístupnili pre všetkých správcov fondov bez ohľadu na ich veľkosť. Prostredníctvom zmeny nariadení č. 345/2013 a 346/2013 sa ním rozširuje škála spoločností, do ktorých môžu fondy EuVECA a EuSEF investovať. Okrem toho sa zlacní a uľahčí cezhraničné poskytovanie prostriedkov z týchto fondov.

Fondové štruktúry EuVECA a EuSEF boli vytvorené v roku 2013, aby sa ponúkli nové príležitosti na zvýšenie kapitálu:

  • mladých a inovatívnych spoločností;
  • podnikov, ktorých cieľom je dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv.

V nariadeniach č. 345/2013 a 346/2013 sa stanovujú požiadavky na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré chcú využívať označenia EuVECA a EuSEF na poskytovanie prostriedkov zo svojich fondov.

Viac..  Eurozóne hrozí stagnácia, varuje agentúra IHS Markit

Nedostupné financovanie

Dostupnosť financovania pre MSP je dôležitým faktorom ich rastu a rozvoja, banky však nie sú vždy schopné podporiť ich finančné potreby. Táto tzv. likvidná medzera sa opakovane uvádza ako prekážka hospodárskeho rastu.

EÚ čoraz viac zaostáva za Spojenými štátmi, pokiaľ ide o trh rizikového kapitálu. Komisia sa domnieva, že keby boli trhy EÚ s rizikovým kapitálom také rozvinuté ako v USA, na financovanie spoločností v rokoch 2009 až 2014 by bolo k dispozícii 90 mld. EUR.

Zmeny

Podľa dohody dosiahnutej v rámci Rady sú hlavnými zmenami nariadení č. 345/2013 a 346/2013:

  • umožniť väčším správcom fondov, t. j. tým, ktorí spravujú aktíva v hodnote viac ako 500 miliónov EUR, aby poskytovali prostriedky z fondov EuVECA a EuSEF a spravovali ich;
  • rozšíriť škálu podnikov, do ktorých môžu fondy EuVECA investovať, a to aj na nekótované spoločnosti s maximálne 499 zamestnancami (malé podniky so strednou kapitalizáciou) a MSP kótované na rastových trhoch MSP.

Postup

Nariadenie si vyžaduje, aby ho Rada po dohode s Parlamentom prijala kvalifikovanou väčšinou. (Právny základ: článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.)

Nariadenia č. 345/2013 a 346/2013 sa mali preskúmať v roku 2017, ale Komisia sa rozhodla predložiť toto preskúmanie skôr. V ňom sa zistilo niekoľko faktorov brzdiacich rozvoj fondov EuVECA a EuSEF, ktoré sú teraz predmetom jej návrhu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Merkel

EÚ by mala podľa Merkelovej zmeniť protimonopolné pravidlá

BERLÍN – Európska únia by mala zvážiť zmeny svojich pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže, pokiaľ …