EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ
bienkowska
Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ, a to ako súčasť svojej stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015.

Komisia sa týmto problémom zaoberá, pretože EÚ v súčasnosti nevyužíva svoj dátový potenciál v plnej miere. Na dosiahnutie zmeny treba odstrániť neodôvodnené obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty. V oznámení sa uvádzajú politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu európskeho dátového hospodárstva. Komisia takisto začala dve verejné konzultácie a diskusiu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami na vymedzenie ďalších krokov.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: Mal by sa umožniť voľný tok dát, a to aj cezhranične a v rámci jednotného dátového priestoru. V Európe často dochádza k tomu, že toku dát a prístupu k nim bránia lokalizačné pravidlá alebo iné technické či právne prekážky. Ak chceme, aby naše dátové hospodárstvo vytváralo rast a pracovné miesta, musia sa využívať dáta. Ale na to, aby sa využivali, je tiež potrebné, aby boli dostupné a aby sa analyzovali. Potrebujeme koordinovaný celoeurópsky prístup, aby sa v čo najväčšej miere využili príležitosti, ktoré ponúkajú dáta, opierajúc sa o prísne pravidlá EÚ na ochranu osobných údajov a súkromia.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: Dáta sú palivom novej ekonomiky. Potrebujeme stabilný a predvídateľný rámec pre tok dát v rámci jednotného trhu, aby bola Európa v novej ére priemyselnej ekonomiky úspešná. Jasné pravidlá týkajúce sa prístupu k dátam, ich bezpečnosti a zodpovednosti za ne majú pre európske podniky, MSP a začínajúce podniky kľúčový význam z hľadiska plného využitia rastového potenciálu internetu vecí. Namiesto budovania digitálnych hraníc by sme sa mali zamerať na budovanie európskeho dátového hospodárstva, ktoré by bolo v rámci globálneho dátového hospodárstva plne integrované a konkurencieschopné.“ 

Viac..  Brexit: Pokrok v otázke priorít EÚ stále nie je dostatočný

V tomto oznámení Komisia takisto navrhuje zainteresovaným členským štátom, aby sa zapojili do cezhraničných projektov skúmajúcich nové otázky týkajúce sa dát v reálnom živote. V niektorých štátoch sa už rozbehli projekty v oblasti kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility, ktoré umožňujú, aby vozidlá boli prepojené navzájom, ako aj s cestnou infraštruktúrou. Komisia chce na týchto projektoch stavať a otestovať na nich regulačné dôsledky prístupu k dátam a zodpovednosti za ne.

Dátové hospodárstvo EÚ sa v roku 2015 odhadovalo na 272 miliárd € (ročný rast o 5,6 %) a do roku 2020 by mohlo zamestnávať 7,4 milióna ľudí. Dáta možno využiť na zdokonaľovanie takmer každého aspektu každodenného života – od obchodných analýz po predpovedanie počasia, alebo od novej éry v medicíne umožňujúcej personalizovanú starostlivosť až po bezpečnejšie cesty a menej dopravných zápch. Z tohto dôvodu sa v oznámení Komisie zdôrazňuje úloha voľného toku dát v EÚ.

Okrem toho štúdie poukazujú na viaceré právne alebo administratívne obmedzenia, najmä vo forme požiadaviek na lokalizáciu dát na vnútroštátnej úrovni, ktoré obmedzujú trh s dátami v rámci celej EÚ. Odstránenie týchto obmedzení by v HDP mohlo vygenerovať až 8 miliárd € ročne.

Všetky tieto iniciatívy sú založené na prísnych pravidlách na ochranu osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré sa prijalo v minulom roku) a na zabezpečenie dôvernosti elektronických komunikácií návrh o súkromí a elektronických komunikáciách), keďže základom, na ktorom sa musí budovať dátové hospodárstvo, je dôvera.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä budúcnosť Európy a bezpečnosť

Poslanci Európskeho parlamentu sa na najbližšom plenárnom zasadnutí budú zaoberať budúcnosťou Európy, vraždou maltskej novinárky …