EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia navrhuje nové právne predpisy na zaručenie prísnejšej ochrany súkromia v elektronickej komunikácii
ansip-jourova
Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip a Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje nové právne predpisy na zaručenie prísnejšej ochrany súkromia v elektronickej komunikácii

Cieľom zverejnených opatrení je aktualizovať súčasné pravidlá a rozšíriť rozsah ich pôsobnosti na všetkých poskytovateľov elektronickej komunikácie. Zároveň majú priniesť nové možnosti spracovávania komunikačných údajov a zvýšiť dôveru a bezpečnosť na digitálnom jednotnom trhu, ktoré sú kľúčovým cieľom stratégie digitálneho jednotného trhu.

Týmto návrhom sa takisto zosúladia pravidlá elektronickej komunikácie s novými celosvetovými pravidlami uvedenými vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov. Komisia súčasne navrhuje nové pravidlá, ktoré majú zaručiť, aby úroveň ochrany súkromia pri narábaní s osobnými údajmi v inštitúciách a orgánoch EÚ bola rovnaká ako v členských štátoch na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a zároveň vymedzuje strategickú koncepciu v otázkach týkajúcich sa medzinárodnej výmeny osobných údajov.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Našim návrhmi sa dokončí rámec ochrany údajov v EÚ. Vďaka nim bude súkromie v elektronickej komunikácii chránené modernými a účinnými pravidlami a európske inštitúcie budú môcť uplatňovať rovnako prísne normy, aké musia uplatňovať členské štáty.“

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip dodáva: „Našimi návrhmi získa digitálny jednotný trh dôveru, ktorú do neho ľudia vkladajú. Chcem ich ubezpečiť o dôvernom charaktere elektronickej komunikácie a súkromí. Náš návrh nariadenia o súkromí v elektronických komunikáciách je správne vyvážený: na jednej strane poskytuje vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a na strane druhej príležitosť pre podniky prinášať inovácie.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla: Vlani prijaté európske právne predpisy o ochrane údajov stanovujú prísne normy tak v prospech občanov EÚ, ako aj podnikov. Stanovujeme aj našu stratégiu, ktorá má uľahčiť medzinárodnú výmenu údajov v globálnej digitálnej ekonomike a podporovať prísne normy ochrany údajov na celom svete.“

Lepšia ochrana online a nové možnosti podnikania

Viac..  Šéf Komisie Juncker apeluje na Katalánsko, aby nevyhlasovalo nezávislosť

Navrhovaným nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách sa zvýši ochrana súkromného života ľudí a otvoria nové možnosti podnikania.

  • Nové subjekty: 92 % Európanov tvrdí, že považuje za dôležité, aby ich emaily a online správy zostali dôverné. Súčasná smernica o súkromí v elektronických komunikáciách sa však vzťahuje len na tradičných telekomunikačných operátorov. Pravidlá ochrany súkromia budú odteraz platiť aj pre nové služby elektronickej komunikácie, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber.
  • Prísnejšie pravidlá: aktualizáciou súčasnej smernice formou priamo uplatniteľného nariadenia budú môcť ľudia i podniky v EÚ využívať rovnakú úroveň ochrany svojich elektronických komunikácií.Podniky získajú výhodu jediného súboru pravidiel platných v celej EÚ.
  • Komunikačný obsah a metaúdaje: súkromie bude garantované tak v prípade obsahu, ako aj metaúdajov získaných v rámci elektronickej komunikácie (napr. čas a miesto hovoru). Obe v sebe majú zložky rýdzo súkromného charakteru, ktoré budú musieť byť podľa navrhovaných pravidiel anonymizované alebo vymazané, pokiaľ používatelia nesúhlasili s ich využitím a nejde o údaje potrebné napríklad k fakturácii.
  • Nové možnosti podnikania: v prípade súhlasu so spracovaním komunikačných údajov – obsahu a/alebo metaúdajov – budú mať tradiční telekomunikační operátori viac príležitostí využiť údaje a poskytovať doplnkové služby. Napríklad si budú môcť vypracovať mapy obľúbenosti (tzv. heatmaps) znázorňujúce prítomnosť jednotlivých zákazníkov a pomôcť tak verejným orgánom a dopravným spoločnostiam pri príprave nových projektov infraštruktúry.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä budúcnosť Európy a bezpečnosť

Poslanci Európskeho parlamentu sa na najbližšom plenárnom zasadnutí budú zaoberať budúcnosťou Európy, vraždou maltskej novinárky …