auditori
Audítori EÚ. PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Pomoc pre Honduras rieši potreby, no celková situácia v krajine je naďalej znepokojivá

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov pomoc EÚ pre Honduras prispela k niekoľkým pozitívnym zmenám, no celková situácia v krajine je naďalej znepokojivá. Zvýšila sa chudoba, rozloha lesov sa zmenšila, stále je rozšírené násilie a počet vrážd je veľmi vysoký.

Audítori posudzovali, ako Európska komisia riadila rozvojovú podporu určenú pre Honduras a do akej miery boli splnené jej ciele. Celkovo pomoc EÚ vzrástla z 223 mil. EUR v období 2007 – 2013 na 235 mil. EUR v období 2014 – 2020. Preskúmanými prioritnými odvetviami boli znižovanie chudoby, lesné hospodárstvo a bezpečnosť a spravodlivosť.

Audítori tvrdia, že opatrenia EÚ boli relevantné a vo všeobecnosti zabezpečili očakávané výstupy, no zložité okolnosti, v ktorých sa krajina nachádza, a niekoľko nedostatkov v riadení oslabili ich vplyv. Prístup Komisie nebol dostatočne zacielený a finančná pomoc bola roztrúsená medzi mnohé oblasti, čím sa jej vplyv vystavil riziku ohrozenia. Audítori zistili nedostatky aj v súvislosti s monitorovaním zo strany Komisie.

„Honduras čelí značným rozvojovým výzvam“, uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Na posilnenie prístupu EÚ musí Komisia zvýšiť jeho konzistentnosť a zároveň zlepšiť jeho zameranie.“

Hoci je štruktúra koordinácie darcov v Hondurase dobre nastavená, spolupráca samotná bola pomerne obmedzená, čo v niektorých prípadoch spôsobilo prekrývanie podpory. Komisia pracuje na zavedení spoločného programovania s členskými štátmi EÚ od roku 2018.

Viac..  Europoslanec Michal Wiezik odchádza zo strany SPOLU /EPP/ a vstupuje do Progresívneho Slovenska a liberálnej frakcie /RE/

Komisia vypracovala stratégie na vytvorenie štruktúry pre konštruktívny politický dialóg s honduraskou vládou v rôznych oblastiach. Audítori sa domnievajú, že ide o dobrý postup, aj keď sa nevypracúvajú písomné posudky o tom, do akej miery sa dosiahli ciele.

S poskytovaním rozpočtovej podpory Hondurasu sa navyše spájali značné riziká vyplývajúce z nestabilného makroekonomického rámca a slabého riadenia verejných financií. Hoci Komisia dokázala tieto riziká čiastočne 2 zmierniť, oprávnenosť na získanie rozpočtovej podpory neposudzovala dostatočne štruktúrovaným spôsobom, aby tým preukázala, že dosiahnutý pokrok zodpovedal jasne definovaným referenčným hodnotám a cieľom.

Komisia okrem toho nie vždy postupovala dôsledne, keď Honduras nedodržal podmienky oprávnenosti na rozpočtovú podporu. Tým vyslala rozporuplné signály, ktoré mohli znížiť účinnosť pomoci.

Audítori Komisii predkladajú niekoľko odporúčaní na posilnenie prístupu EÚ, riadenia operácií rozpočtovej podpory, merania výkonnosti opatrení EÚ a politického dialógu v prioritných odvetviach.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …