Schulz
Odchádzajúci predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. PHOTO: © European Union- EP.

V prvom kole kandiduje na post predsedu Európskeho parlamentu sedem kandidátov

Odchádzajúci predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz v pondelok večer oznámil mená siedmich kandidátov, ktorí by ho radi nahradili. Poslanci budú hlasovať o novom predsedovi EP v utorok potom, ako im všetci kandidáti v krátkosti predstavia svoje priority na nadchádzajúcich dva a pol roka.

Konečný zoznam kandidátov pre prvé kolo voľby predsedu EP (v abecednom poradí):

 • Eleonora Forenza (IT) z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL),
 • Jean Lambert (UK) zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia (Zelení/EFA),
 • Gianni Pittella (IT) zo skupiny Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D),
 • Laurenţiu Rebega (RO) zo skupiny Európa národov a slobody (ENF),
 • Helga Stevens (BE), zo skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR),
 • Antonio Tajani (IT) z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP),
 • Guy Verhofstadt (BE) zo skupiny Aliancia liberálov a demokratov za Európu.

Predbežný harmonogram voľby

Voľba nového predsedu Európskeho parlamentu sa začne v utorok o deviatej ráno krátkymi vyhláseniami jednotlivých kandidátov, po ktorých budú nasledovať najviac štyri kolá hlasovania. Plénum bude až do zvolenia nového predsedu viesť Martin Schulz.

Predbežný harmonogram:

 • 9:00 – krátke prezentácie priorít jednotlivých kandidátov nasledované prvým kolom tajnej voľby
 • 11:30 – výsledky prvého kola voľby
 • 15:00 – výsledky druhého kola voľby
 • 19:00 – výsledky tretieho kola voľby
 • 21:00 – výsledky štvrtého kola voľby

Kto môže kandidovať na post predsedu EP

Viac..  Komisia navrhuje pre Severné Írsko pobrexitové opatrenia šité na mieru

Kandidátom na post predsedu Európskeho parlamentu sa môže stať každý poslanec, ktorého navrhne politická skupina alebo minimálne 5% všetkých členov zákonodarného zboru EÚ – teda aspoň 38 poslancov. Kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov, teda 50% plus jeden, sa stane novozvoleným predsedom EP. Prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky sa do výpočtu potrebnej väčšiny nezapočítavajú.

Ak z prvého kola hlasovania nevzíde víťaz, do druhého kola môžu byť za rovnakých podmienok nominovaní tí istí alebo iní kandidáti. Hlasovanie môže byť v prípade potreby opakované i tretíkrát, podmienky týkajúce sa nominantov a väčšiny potrebnej na zvolenie pritom ostávajú rovnaké ako v prvých dvoch kolách.

Ak sa predsedu nepodarí zvoliť ani v treťom kole, dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov postupujú do kola štvrtého, kedy na zvolenie stačí jednoduchá väčšina hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa predsedom stáva starší kandidát.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …