Manka
Europoslanec Vladimír Maňka. PHOTO: © European Union - EP.

Europoslanec Maňka sa stal prvým Slovákom vo vedení Európskeho parlamentu

V nadväznosti na utorňajšiu voľbu predsedu Európskeho parlamentu si poslanci v stredu v dvoch kolách tajnej voľby vybrali zo svojich radov štrnástich podpredsedov zo šiestich politických skupín. Kandidáti potrebovali na zvolenie absolútnu väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov. Parlament tiež do funkcie vymenoval piatich kvestorov, jedným z nich je poslanec Vladimír Maňka (S&D).

Prvé kolo voľby: Podpredsedovia EP v poradí, v akom boli zvolení:

 1. Mairead McGuinness (EPP, IE), 466 hlasov
 2. Bogusław Liberadzki (S&D, PL), 378 hlasov
 3. David-Maria Sassoli (S&D, IT), 377hlasov
 4. Rainer Wieland (EPP, DE), 336 hlasov
 5. Sylvie Guillaume (S&D, FR), 335 hlasov
 6. Ryszard Czarnecki (ECR, PL), 328 hlasov
 7. Ramón Luis Valcarcel Siso (EPP, ES), 323 hlasov
 8. Evelyne Gebhardt (S&D, DE), 315 hlasov
 9. Pavel Telička (ALDE, CZ), 313 hlasov
 10. Ildikó Gall-Pelcz (EPP, HU), 310 hlasov

Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 680

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 618

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 310

Druhé kolo voľby: Podpredsedovia EP v poradí, v akom boli zvolení:

 1. Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO), 517 hlasov
 2. Dimitrios Papadimoulis (GUE/ NGL, EL), 469 hlasov
 3. Ulrike Lunacek (Zelení/EFA, AT), 441 hlasov
 4. Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE), 393 hlasov
Viac..  Právo na opravu: Komisia zavádza nové práva spotrebiteľov

Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 672

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 638

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 320

Poradie podpredsedov EP odráža výsledky hlasovania v jednotlivých kolách. Prvým podpredsedom sa stáva kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov v prvom kole. Nasledujú ďalší podpredsedovia podľa nimi dosiahnutého výsledku v danom kole a potom podpredsedovia zvolení v nasledujúcom kole – opäť podľa počtu získaných hlasov v momente ich zvolenia.

Piati novozvolení kvestori EP

V stredu popoludní si poslanci zo svojich radov vybrali aj piatich kvestorov, ktorých zvolili aklamáciou. Poslanci následne elektronickým hlasovaním ustanovili ich poradie:

 1. Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), 459 hlasov
 2. Andrey Kovatchev (EPP, BG), 432 hlasov
 3. Vladimír Maňka (S&D, SK), 332 hlasov
 4. Catherine Bearder (ALDE, UK), 313 hlasov
 5. Karol Karski (ECR, PL), 213 hlasov

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices